ΙΝΒΙΣ: Ενεργός συμμετοχή για την επίτευξη των στόχων καινοτομίας στην Ελλάδα

«Πολιτικές για την προώθηση της καινοτομίας» ήταν το θέμα της εκδήλωσης που πραγματοποίησε στο Forum Ανάπτυξης 2012 και στην ενότητα «1ο Forum Καινοτομίας», το Ινστιτούτο Βιομηχανικής Ανάπτυξης (ΙΝΒΙΣ). Ο Διευθυντής του ΙΝΒΙΣ κ. Δημήτριος Σερπάνος παρουσίασε το πλαίσιο για την έρευνα και την ανάπτυξη υπό το φως της ατζέντας «ΕΥΡΩΠΗ 2020», στην οποία ένας από τους στόχους που έχουν τεθεί, είναι μέχρι το 2020 το 3% του ΑΕΠ της Κοινότητας να επενδύεται σε έρευνα και ανάπτυξη.

Μερικές από τις δράσεις που υλοποιούνται προς αυτή την κατεύθυνση αφορούν την «Έξυπνη Ανάπτυξη», την «Ψηφιακή Ατζέντα της Ευρώπης» την «Ένωση καινοτομίας & Έρευνας» και την «Κινητικότητα των νέων». Στο πλαίσιο αυτό το πρόγραμμα «HORIZON 2020», αποτελεί το οικονομικό εργαλείο για την υλοποίηση της Ένωσης Καινοτομίας και κύρια δράση για την επίτευξη και διατήρηση της Ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας παγκόσμια, μέσω της ενοποίησης της χρηματοδότησης.

Η χρηματοδότηση που έχει εγκριθεί είναι 24,6 εκ. ευρώ για ενίσχυση επιστημών, 18 εκ. ευρώ για ενίσχυση της καινοτομίας και 31,7 εκ. ευρώ για αντιμετώπιση προβλημάτων που απασχολούν τους πολίτες (κλιματική αλλαγή, κινητικότητα και μεταφορές, φθηνές ΑΠΕ, ασφάλεια πολιτών, ασφάλεια τροφίμων, αντιμετώπιση προβλημάτων γηράσκοντος πληθυσμού). Ο κ. Σερπάνος πρόσθεσε ότι η Ελληνική στρατηγική στο πλαίσιο αυτής της πολιτικής, αναπτύσσεται στους εξής τρεις άξονες:

- Ανάπτυξη ευρυζωνικότητας και ψηφιακών υπηρεσιών (υλοποίηση περιφερειακής ευρυζωνικής στρατηγικής, προώθηση έργου Fiber-to-the-home).

- Αξιοποίηση νέων τεχνολογιών στις δομές του Υπουργείου Ανάπτυξης (Εθνικό σύστημα ηλεκτρονικών διαγωνισμών για δημόσιες συμβάσεις και προμήθειες, Πλατφόρμα ελέγχου της ωρίμανσης επενδύσεων, Τηλεματική αστικών συγκοινωνιών).

- Προώθηση Καινοτομίας (ορισμός προτεραιοτήτων – επιχειρηματικές πρωτοβουλίες, νέα χρηματοδοτικά εργαλεία (venture funds), τακτικοί διαγωνισμοί αριστείας σε συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα).

Ο κ. Σερπάνος τόνισε ότι το ΙΝΒΙΣ, συμμετέχει με τις δικές του δυνάμεις στην επίτευξη των παραπάνω στόχων, καθώς αποτελεί το μοναδικό ερευνητικό ινστιτούτο της χώρας με έμφαση στα βιομηχανικά συστήματα και με πεδία ερευνητικής δράσης, την καινοτομία, την ποιότητα και τις «πράσινες» τεχνολογίες. Το ΙΝΒΙΣ, αναπτύσσει προϊόντα υψηλής τεχνολογίας και προηγμένες υπηρεσίες, υποστηρίζει την ανταγωνιστικότητα της Ελληνικής βιομηχανίας μέσω της καινοτομίας, προτυποποιεί και πιστοποιεί προϊόντα και υπηρεσίες, συνεργάζεται με τεχνολογικούς και παραγωγικούς φορείς, έχει διεθνή παρουσία μέσω ανταγωνιστικών προγραμμάτων και εκπονεί μελέτες, χρηματοδοτούμενη έρευνα και τεχνολογικά έργα στους τομείς Βιομηχανία & Επιχειρηματικότητα, Ασφάλεια & Προστασία, Έξυπνα περιβάλλοντα, Υγεία, Υπολογιστικά περιβάλλοντα, Ενέργεια και περιβάλλον και Μεταφορές.

Στην συνέχεια της εκδήλωσης, ο Δρ. Δρ Αρτέμιος Γ. Βογιατζής, εντεταλμένος ερευνητής του ΙΝΒΙΣ παρουσίασε το πρόγραμμα FORSEE στο οποίο συμμετέχει ενεργά το ΙΝΒΙΣ, και έχει στόχο να μελετήσει τι έχει γίνει και τι υλοποιείται στο πεδίο της έρευνας και καινοτομίας στην περιοχή της Ν.Α. Ευρώπης, προκειμένου να υπάρξει ένας συντονισμός δράσης, διακριτοί στόχοι και προοπτικές, ώστε να μην υπάρχουν αλληλοεπικαλύψεις. Στο πλαίσιο αυτό γίνονται επαφές με ερευνητικούς φορείς για την καταγραφή στην περιοχή των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών.

Ο ερευνητής του ΙΝΒΙΣ Αθανάσιος Καλογεράς, μίλησε για την αδυναμία της Ευρώπης να μετασχηματίσει τα αποτελέσματα της τεχνολογικής έρευνας σε καινοτομία και ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα. Όπως είπε η κατάσταση στην Ελλάδα και την ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης είναι ακόμη χειρότερη, καθώς βρίσκονται πίσω από τον Ευρωπαϊκό μέσο όρο. Ωστόσο, ο στρατηγικός στόχος της ΕΕ είναι να γίνει μια Ένωση Καινοτομίας. Για τον λόγο αυτό το ΙΝΒΙΣ έχει φτιάξει έναν Οδηγό Καινοτομίας, ο οποίος εξηγεί βήμα προς βήμα τη διαδικασία ανάπτυξης καινοτομίας, παρέχει κατανόηση των μηχανισμών καινοτομίας, αναφέρεται στη συνεισφορά του πλαισίου υποστήριξης της καινοτομίας και στους χρηματοδοτικούς μηχανισμούς στην υπηρεσία καινοτόμων επιχειρήσεων.

Τέλος, ο Καθηγητής του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών, τ. Πρύτανης Πανεπιστημίου Πατρών Σταύρος Κουμπιάς, παρουσίασε την πολιτική διασύνδεσης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με τους Ακαδημαϊκούς, Ερευνητικούς και Παραγωγικούς Φορείς με στόχο την Καινοτομία και Ανάπτυξη, μέσω του Περιφερειακού Συμβουλίου Έρευνας, Εκπαίδευσης και Καινοτομίας, του οποίου έχει ρόλο συντονιστή. Όπως είπε, η Περιφέρεια έχει οργανώσει και έχει ξεκινήσει τις απαραίτητες διοικητικές και οργανωτικές διαδικασίες για την εκπόνηση μιας στρατηγικής για την περιφερειακή καινοτομία με βασικό στόχο τον εντοπισμό των μοναδικών χαρακτηριστικών και μέσων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, επισημαίνοντας τα συγκριτικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα και συγκεντρώνοντας τοπικούς παράγοντες και πόρους γύρω από ένα όραμα για το μέλλον τους που άγεται από την αριστεία. Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Κουμπιάς, απηύθυνε κάλεσμα στην ακαδημαϊκή και ερευνητική κοινότητα να στηρίξει το θεσμό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, η οποία από την πλευρά της πρέπει να στέκεται αρωγός στην ακαδημαϊκή και ερευνητική κοινότητα ώστε να εκμεταλλεύεται την γνώση και την τεχνογνωσία της για την ανάπτυξη της περιοχής. Όπως είπε χαρακτηριστικά ο κ. Κουμπιάς, οι φορείς έρευνας και καινοτομίας, πρέπει να στηρίζουν την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, όχι γιατί περιμένουν από αυτήν «κέρδη ή κάποια επιδότηση», αλλά επειδή έτσι συμβάλλουν στην βιώσιμη κοινωνική ανάπτυξη.


CSS Gallery:
Could not find folder /var/www/vhosts/forumanaptixis.gr/httpdocs/images/stories/2012/invis12/

 Χορηγοί 21ου Forum Ανάπτυξης 2018

Πρωτοσέλιδο "Σύμβουλου Επιχειρήσεων"

Πρωτοσέλιδο Τελευταίας Έκδοσης

PDF, E-Paper τελευταίας έκδοσης εδώ

Δείτε το κανάλι μας στο YouTube

Εικονομηνύματα Forum Ανάπτυξης

banner forum 2016

 

Αρχή Σελίδας
Template by JoomlaShine