Ειδησεογραφία

Σημαντικές εξαγγελίες στο 2ο Forum Υγείας

Με σημαντικές συνεδριακές εκδηλώσεις, ολοκληρώθηκε το διήμερο 30 και 31 Μαΐου το «2ο Forum Υγείας» που διοργάνωσε η εφημερίδα «Σύμβουλος Επιχειρήσεων» με κεντρικό θέμα «Παρόν και Μέλλον στην Υγεία: Ο ειδικότερος ρόλος της ως πυλώνας οικονομικής και κοινωνικής Ανάπτυξης».

Καινοτομίες στη Υγεία του Πανεπιστημίου Πατρών

Ένα πλούσιο ερευνητικό έργο καθώς και πλήθος εφαρμογών, έχει να επιδείξει το Πανεπιστήμιο Πατρών, όπως αποδεικνύουν μια σειρά από καινοτομίες στο χώρο της Ιατρικής Έρευνας και της Βιο-ιατρικής που παρουσιάστηκαν μέσω πόστερ στο «2ο Forum Υγείας» στις 30 & 31 Μαΐου στο ξενοδοχείο «ΑΣΤΗΡ».

Παρακάτω μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά όλα το πόστερ του Πανεπιστημίου.  

Ανάπτυξη 3-D Αναπαράστασης Ανθρώπινου Σώματος

Στόχος είναι η δυνατότητα διασύνδεσης πληροφορίας, όπως είναι το ελεύθερο κείμενο και η εμφωλιασμένη εικόνα με τα διάφορα σημεία ενός 3-D μοντέλου σε ένα πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης ιατρικών δεδομένων, με στόχο την ανάκτηση και εξαγωγή δεδομένων από το σύστημα αυτό.

Ζητούμενο είναι επίσης η προσβασιμότητα από διαφορετικές τεχνολογίες, όπως PCs, Laptops, tablets και mobile συσκευές. Χρησιμοποιούνται διαδικτυακές τεχνολογίες (web) και εργαλεία, όπως είναι τα MakeHuman, Blender και WebGL, τα οποία δίνουν τη δυνατότητα περαιτέρω έρευνας και επεξεργασίας, ποιότητας λογισμικού, διόρθωσης δυστοκιών, ενώ έχουν τη δυνατότητα παραμετροποίησης, προσαρμοστικότητας και επέκτασης στις ανάγκες του χρήστη.

Των: Αριστείδη Ηλία(1), Παναγιώτας Ρεβίθη(1), Ιωάννη Γαροφαλάκη(1), Μαρίνας Ανδρέου(2), Γεώργιου Πάρπα(2), Γεώργιου Πάνου(2)

* (1) Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & Πληροφορικής (2) Τμήμα Λοιμώξεων, Πανεπιστημιακή Κλινική, Τμήμα Ιατρικής Πανεπιστήμιο Πατρών  

 

( Επισυνάπτεται παρακάτω το πόστερ σε μεγαλύτερη ανάλυση)

Πληροφοριακό Σύστημα Διαφορικής Διάγνωσης

Διαφορική Διάγνωση (ΔΔ) είναι η διαγνωστική διαδικασία μέσω της οποίας αποκλείονται παθήσεις με παρόμοια συμπτώματα ώστε να αναδεικνύεται η επικρατέστερη διάγνωση. Η ανάπτυξη συστήματος καταγραφής ιατρικού ιστορικού και κλινικής εξέτασης, με δυνατότητες συσχέτισης θησαυρού ιατρικής γνώσης, από όπου θα αντλούνται και θα διασταυρώνονται συσχετιζόμενα δεδομένα συνδυασμένα με παρακλινικό έλεγχο, θα συμβάλει ουσιαστικά στην ταχεία και αποτελεσματική ΔΔ στην κλινική πράξη.

Οι υπάρχουσες τεχνολογίες πληροφοριακών συστημάτων διαγνώσεων, βασίζονται στην στατιστική αναζήτηση όρων από τη συμπτωματολογία ασθενειών, με συνέπεια να εμφανίζουν στον ιατρό ένα μεγάλο πλήθος από στατιστικά ισοπίθανες ασθένειες ως διάγνωση, κάτι που δεν διευκολύνει το έργο του.

Η καινοτομία του συστήματος βασίζεται σε πιθανοτικές τεχνικές οι οποίες θα αναδεικνύουν κλιμακωτά τις πιθανότερες διαγνώσεις και θα οδηγούν σε κατευθυνόμενες και στοχευμένες πρόσθετες εξετάσεις (π.χ. απεικονιστικές) για την επιβεβαίωση της αρχικής διάγνωσης ή την οριστική επιλογή της μεταξύ των πιθανότερων, βασιζόμενο στη συσχέτιση παραμέτρων και την εν τω βάθει αναζήτηση δεδομένων του θησαυρού, οδηγώντας σε διάγνωση σε πραγματικό χρόνο και εξαλείφοντας την αβεβαιότητα.

Των: Αριστείδη Ηλία(1), Παναγιώτας Ρεβίθη(1), Νικόλαου Μήτση(1), Μαρίνας Ανδρέου(2), Γεώργιου Πάρπα(2), Γεώργιου Πάνου(2)

* (1) Εργαστήριο Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & Πληροφορικής (2) Τμήμα Λοιμώξεων, Πανεπιστημιακή Κλινική, Τμήμα Ιατρικής Πανεπιστήμιο Πατρών  

 

( Επισυνάπτεται παρακάτω το πόστερ σε μεγαλύτερη ανάλυση)

Σύστημα Παρακολούθησης και Ελέγχου Μικροβιακών Πληθυσμών Νοσοκομειακών Λοιμώξεων

Η επίπτωση των νοσοκομειακών λοιμώξεων από νέα ανθεκτικά ή/και πολύ-ανθεκτικά στελέχη υπολογίζεται σε 4.100.000 νέα περιστατικά ετησίως στην ΕΕ, με κόστος 1,5 δις € και εκτιμώμενο αριθμό θανάτων στους 37.000, σύμφωνα με διεθνώς καταγεγραμμένα στατιστικά στοιχεία. Το πληροφοριακό σύστημα που αναπτύσσεται, έχει σκοπό την επίβλεψη και καταγραφή της επίπτωσης και του επιπολασμού των παθογόνων στα νοσοκομεία και την κοινότητα.

Το σύστημα ενισχύει την επιτήρηση και αξιολόγηση των μέτρων που εφαρμόζονται για την προφύλαξη και τον έλεγχο της μετάδοσης των νοσοκομειακών λοιμώξεων και των πηγών τους (π.χ. από αιμοκαλλιέργειες, ούρα, βρογχικές εκκρίσεις, κ.λπ.), το οποίο προσφέρει μέγιστη δυνατότητα έλεγχου των νοσοκομειακών λοιμώξεων και της εξάπλωσης τους, με ταυτόχρονο οικονομικό όφελος.

Το σύστημα δίνει τη δυνατότητα εισαγωγής μεμονωμένων δεδομένων, δεδομένων από αρχείο και αυτοματοποιημένα από κατάλληλες συσκευές ανάλυσης που χρησιμοποιούν τα μικροβιολογικά εργαστήρια των νοσοκομείων. Έχει παράλληλα τη δυνατότητα συσχέτισης ενός ασθενή και της κλίνης, του δωματίου-θαλάμου, της κλινικής, του ορόφου, του κτιρίου και των νοσοκομείων που νοσηλεύτηκε, έτσι ώστε να μπορέσει να ελεγχθεί η εξάπλωση των λοιμώξεων.

Των: Αριστείδη Ηλία(1), Ευανθίας Τσιτσόκα(1), Νικόλαου Μήτση(1), Γεώργιου Δαΐκου(2), Μαρίνας Ανδρέου(3), Γεώργιου Πάνος(3)

* (1) Εργαστήριο Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Πατρών

(2) Τμήμα Λοιμώξεων, Α’ ΠΠΚ, Γενικό Λαϊκό Νοσοκομείο Αθηνών, Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

(3) Τμήμα Λοιμώξεων, Πανεπιστημιακή Κλινική, Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Πατρών  

 

( Επισυνάπτεται παρακάτω το πόστερ σε μεγαλύτερη ανάλυση)

Ανάλυση Δεδομένων & Εκτίμηση της Πρόγνωσης Ασθενών με Ήπια Νοητική Διαταραχή

Η ειδική συμμετοχή του Πανεπιστημίου Πατρών στο πλαίσιο του Έργου Εν-ΝΟΗΣΗΣ (www.en-noisis.gr) έγκειται στην εξόρυξη γνώσης από ψηφιακά δεδομένα των καταγραφόμενων μεταβλητών και την ανάπτυξη αλγορίθμων απόφασης που θα συνεκτιμούν τα δεδομένα και θα υποβοηθούν τους ιατρούς στην εκτίμηση της κατάστασης και της πρόγνωσης των ασθενών.

Τα προς ανάλυση δεδομένα αφορούν κλινικούς ελέγχους εκτίμησης νοητικών λειτουργιών (π.χ. μνήμης, γνωσίας, φασίας), μετρήσεις δραστηριοτήτων καθημερινότητας (π.χ. προετοιμασία καφέ, πλύσιμο πιάτων), επιδόσεις σε ψηφιακά παιχνίδια προσομοίωσης (π.χ. αγορά ειδών, περιποίηση κήπου, προετοιμασία φαγητού) και βιοϊατρικές μετρήσεις (π.χ. εγκεφαλική δραστηριότητα, ποιότητα ύπνου).

Των: Σακελλαρόπουλου Γ., Αλεξάκου Χ., Παπανικολαΐδη Ι., Βλάχου Τ., Λεκάτου Α., Χαραλαμποπούλου Ε., Χρόνη E., Νικηφορίδη Γ.  

 

( Επισυνάπτεται παρακάτω το πόστερ σε μεγαλύτερη ανάλυση)

PICKLE: Από την ανάλυση του δικτύου πρωτεϊνικών αλληλεπιδράσεων στη μοριακή αρχιτεκτονική των νοσημάτων

Η κατανόηση της δομής και δυναμικής του δικτύου πρωτεϊνικών αλληλεπιδράσεων (ΔΠΑ) του ανθρώπου είναι πολύτιμη για τη διερεύνηση της σχέσης γενετικής σύστασης-κλινικής εικόνας καθιστώντας απαραίτητη την ανακατασκευή του. Όμως, οι σχετικές πρωτογενείς βάσεις δεδομένων παρουσιάζουν μικρή αλληλοεπικάλυψη λόγω διαφορών στην επιλογή και διαχείριση της βιβλιογραφίας και χρήσης διαφορετικών επίπεδων αναφοράς της γενετικής πληροφορίας.

Στοχεύοντας στην εξάλειψη αυτών των προβλημάτων, ανακατασκευάσαμε το ΔΠΑ του ανθρώπου επιλέγοντας, αποκλειστικά, αλληλεπιδράσεις μεταξύ των πρωτεϊνών του πλήρους πρωτεϊνώματος. Σημαντικό στοιχείο της βάσης μας (PICKLE) αποτελεί ο μηχανισμός συσχέτισης κωδικών ταυτοποίησης πρωτεϊνών στα διάφορα επίπεδα αναφοράς της γενετικής πληροφορίας που υποστηρίζει την ενοποίηση των πρωτογενών δεδομένων.

Συνδέοντας τις πρωτεΐνες-κόμβους του δικτύου με νοσήματα και φάρμακα, η PICKLE αναδεικνύεται σε μια αξιόπιστη βιοπληροφοριακή πηγή για την κατανόηση της μοριακής βάσης των νοσημάτων, της αρχιτεκτονικής των δικτύων των πρωτεϊνών που ευθύνονται ή συμμετέχουν στην εκδήλωση ασθενειών, το σχεδιασμό νέων φαρμάκων, και την υπόδειξη νέων πρωτεϊνών-στόχων για γνωστά φάρμακα.

Των: Α. Γιουτλάκη1,2, Μ. Κλάπα 2, Ν. Μοσχονά1

* 1 Εργαστήριο Γενικής Βιολογίας, Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Πατρών

2 Εργαστήριο Μεταβολικής Μηχανικής & Συστημικής Βιολογίας, Ινστιτούτο Επιστημών Χημικής Μηχανικής, ΙΤΕ  

 

( Επισυνάπτεται παρακάτω το πόστερ σε μεγαλύτερη ανάλυση)

Αξιολόγηση & Βελτιστοποίηση Διαγνωστικών και Θεραπευτικών Πρωτοκόλλων με τη εφαρμογή Υπολογιστικών Ομοιωμάτων και Προσομοιώσεων MonteCarlo

Η ομάδα δραστηριοποιείται στο χώρο της Πυρηνικής Ιατρικής για απεικονιστικές και δοσιμετρικές εφαρμογές.Η σύγχρονη ιατρική έχει στραφεί στην εξατομικευμένη κλινική πράξη,στοχεύοντας σε όσο το δυνατόν βελτιστοποιημένες μεθόδους για την υλοποίηση των διαγνωστικών και θεραπευτικών πρωτοκόλλων προσαρμοσμένων στον κάθε ασθενή.

Η χρήση τεχνικών Monte Carlo σε συνδυασμόμε την ανάπτυξη της τεχνολογίας των Η/Υ(cloudcomputing, clusters, HPC, GPU),μπορούν πλέον να παρέχουν ένα ακριβέςεργαλείο για τη μελέτη προσωποποιημένων περιπτώσεων. Στο εργαστήριο τους υλοποιούν τέτοιες τεχνικές αξιοποιώντας ισχυρούςυπολογιστικούς πόρους για τη μελέτη κλινικών και προ-κλινικών πρωτοκόλλων με τηχρήση σύγχρονων υπολογιστικών μοντέλων.

Οι εφαρμογές στις οποίες στοχεύουν σχετίζονται άμεσα με την κλινική πράξη καθώς και με την έρευνα για την ανάπτυξη νέων ραδιοφαρμάκων. Ογκολογικές κλινικές περιπτώσεις μπορούν να αντιμετωπιστούν κατά περίπτωση αξιοποιώντας τέτοιες μεθόδους, με την ανάπτυξη νέων αλγορίθμων και εργαλείων.

Στόχος είναι η υλοποίηση ρεαλιστικών προσομοιώσεων για τη βελτιστοποίηση των πρωτοκόλλων προσωποποιημένης διάγνωσης και θεραπείας.

Των: Καγκάδη Γεωργίου, Παπαδημητρούλα Παναγιώτη, Κωστού Θεοδώρας  

 

( Επισυνάπτεται παρακάτω το πόστερ σε μεγαλύτερη ανάλυση)

 

Η Οπτική Τομογραφία Συνοχής παρέχει εικόνες ανάλογες της Ιστολογικής εξέτασης σε ουρητήρες ζώων που φέρουν μεταλλικές ενδοπροθέσεις.

Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η συγκριτική μελέτη των εικόνων της οπτικής τομογραφίας συνοχής (OCT) με τις αντίστοιχες της ιστολογικής εξέτασης προερχόμενες από ουρητήρες χοίρων και κουνελιών στους οποίους προηγουμένως έχουν τοποθετηθεί μεταλλικές ενδοπροθέσεις (MSs).

Επιπρόσθετα, αξιολογείται η αξιοπιστία μιας μεθόδου (αλγόριθμου) που πραγματοποιεί αυτοματοποιημένες μετρήσεις στις εικόνες OCT σε αγγειακές μεταλλικές ενδοπροθέσεις. Σε κάθε ουρητήρα από 10 χοίρους και 6 κουνέλια τοποθετήθηκαν μεταλλικές ενδοπροθέσεις επικαλυμμένες με την ουσία zotarolimus (ZES) και απλά μεταλλικά stent (BMS). Οι χοίροι παρακολουθήθηκαν για περίοδο 4 εβδομάδων και τα κουνέλια για 8 εβδομάδες. Εν συνεχεία πραγματοποιήθηκε OCT στους μη αποφραγμένους ουρητήρες. Ακολούθησε ιστοπαθολογική εξέταση των ιδίων ουρητήρων αφού προηγουμένων μονιμοποιήθηκαν σε ακρυλική ρητίνη. Οι εικόνες OCT χωρίστηκαν σε τεταρτοκύκλια και συγκρίθηκαν με τις αντίστοιχες ιστολογικές από ανεξάρτητους παρατηρητές. Οι τελευταίοι έπρεπε να διακρίνουν τα διαφορετικά στρώματα ουρητήρων των εικόνων OCT και να τα συγκρίνουν με τα αντίστοιχα της ιστολογικής εξέτασης.

Μετρήσεις των ουρητήρων χρησιμοποιώντας το λογισμικό της συσκευής OCT συγκρίθηκαν με αυτές που έδωσε η αυτοματοποιημένη μέθοδος. Οι παρατηρητές συμφώνησαν σε σημαντικό βαθμό στην σαφή απεικόνιση του ουροθηλίου από τη βασική στοιβάδα και της βασικής στοιβάδας από τη μυϊκή στοιβάδα. Οι μετρήσεις που προήλθαν από τη χρήση του αλγορίθμου ήταν παρόμοιες με τις μετρήσεις του λογισμικού OCT.

Σημαντικά περισσότερη ουροθηλιακή υπερπλασία διαπιστώθηκε στην περίπτωση των BMSs συγκριτικά με τα ZESs. H OCT αποδείχθηκε αξιόπιστη μέθοδος αξιολόγησης των μεταλλικών ουρητηρικών ενδοπροθέσεων και ταυτοχρόνως παρέχει εικόνες του ουρητηρικού αυλού παρόμοιες με εκείνες του μικροσκοπίου. Οι μετρήσεις των ουρητήρων που φέρουν ενδοπροθέσεις γίνονται αξιόπιστα με την αυτοματοποιημένη μέθοδο.

Των: Παναγιώτης Καλληδώνης1, Ιάσων Κυριαζής1, Δέσποινα Λιούρδη1, Βασίλειος Παναγόπουλος1, Μαρίνος Βασίλας1, Σταύρος Τσαντής2, Δημήτριος Καρναμπατίδης3, Αθανάσιος Τσαμαντάς4, Γεώργιος Καγκάδης2, Ευάγγελος Λιάτσικος1

* 1 Ουρολογική κλινική Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών.

2 Τμήμα Ιατρικής Φυσικής, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Πατρών.

3 Τμήμα Ακτινολογίας Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών.

4 Τμήμα Παθολογοανατομίας Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών.  

 

( Επισυνάπτεται παρακάτω το πόστερ σε μεγαλύτερη ανάλυση)

Ανάλυση Σύνθετων Ασθενειών και εξατομικευμένη θεραπεία με υπολογιστικά εργαλεία Συστηματικής Βιολογίας & Βιοπληροφορικής

Η ομάδα Συστημικής Iατρικής Βιοπληροφορικής (Systems Medicine and Bioinformatics) του τομέα Βιοσημάτων (Biοsignal Lab) του Εργαστηρίου Ιατρικής Φυσικής (Dept. of Medical Physics) ειδικεύεται στην ενίσχυση και ανάπτυξη της έρευνας στην Βιολογία και την Ιατρική μέσω της εφαρμογής νέων και καινοτόμων υπολογιστικών μεθόδων με ισχυρό μαθηματικό και βιολογικό υπόβαθρο.

Η ομάδα Συστημικής Iατρικής Βιοπληροφορικής διαθέτει εμπειρία στην ανάλυση σύνθετων ασθενειών και κυτταρικών διεργασιών όπως διάφορες μορφές καρκίνου, γρίπη (Η1Ν1) και γήρανση. Ο σύγχρονος υπολογιστικός εξοπλισμός του εργαστηρίου υποστηρίζει την ανάλυση μεγάλου όγκου δεδομένων μοριακής βιολογίας.

Το ‘Biosignal Lab’ συνεργάζεται ενεργά με διάφορες ομάδες και εργαστήρια σε εθνικό και διεθνές επίπεδο στους τομείς της Bιοπληροφορικής & της Συστημικής Ιατρικής. Το ‘Biosignal Lab’ εκτός των παραπάνω αναπτύσει δράση και έχει ισχυρή διεθνή παρουσία σε θέματα Νευρομηχανικής (Neuroengineering).

Επιστ. Υπεύθυνος: Αναστάσιος Μπεζεριάνος, Καθ. Ιατρικής Φυσικής  

 

( Επισυνάπτεται παρακάτω το πόστερ σε μεγαλύτερη ανάλυση)

Χορηγοί Forum Ανάπτυξης 2017

Forum Ανάπτυξης 2017

ΕΛΠΕ

Πρωτοσέλιδο "Σύμβουλου Επιχειρήσεων"

Πρωτοσέλιδο Τελευταίας Έκδοσης

PDF, E-Paper τελευταίας έκδοσης εδώ

Forum Ανάπτυξης 2017!

Επιλογές Σήμερα

Αλέξανδρος Πνευματικός
Συνέντευξη Τύπου για Ημερίδα Κορίνθου 2017 Δικτύου Forum Ανάπτυξης
Παναγιώτης Γιαλένιος
Συνέντευξη Τύπου για Ημερίδα Κορίνθου 2017 Δικτύου Forum Ανάπτυξης
Από την Ημερίδα Πύργου 2017 του Δικτύου Forum Ανάπτυξης
Από την Ημερίδα Πύργου 2017 του Δικτύου Forum Ανάπτυξης
Από την Ημερίδα Πύργου 2017 του Δικτύου Forum Ανάπτυξης
Από την Ημερίδα Πύργου 2017 του Δικτύου Forum Ανάπτυξης
Από την Ημερίδα Πύργου 2017 του Δικτύου Forum Ανάπτυξης
Από την Ημερίδα Πύργου 2017 του Δικτύου Forum Ανάπτυξης
Από την Ημερίδα Πύργου 2017 του Δικτύου Forum Ανάπτυξης

Forum Ανάπτυξης Video Gallery

Forum Ανάπτυξης Φωτογραφικό Αρχείο

 • fa_2006_00012

  Forum Ανάπτυξης / Money Show Πάτρας 2006

 • fa_2016_00018

  Forum Ανάπτυξης / Money Show Πάτρας 2016

 • fa_2013_00022

  Forum Ανάπτυξης / Money Show Πάτρας 2013

 • fa_2014_00020

  Forum Ανάπτυξης / Money Show Πάτρας 2014

 • a_2005_00032

  Forum Ανάπτυξης / Money Show Πάτρας 2005

 • fa_2009_00011

  Forum Ανάπτυξης / Money Show Πάτρας 2009

 • fa_2016_00006

  Forum Ανάπτυξης / Money Show Πάτρας 2016

 • fa_2012_00030

  Forum Ανάπτυξης / Money Show Πάτρας 2012

 • fa_2006_00034

  Forum Ανάπτυξης / Money Show Πάτρας 2006

 • fa_2015_00017

  Forum Ανάπτυξης / Money Show Πάτρας 2015

 • fa_2006_00014

  Forum Ανάπτυξης / Money Show Πάτρας 2006

 • fa_2007_00003

  Forum Ανάπτυξης / Money Show Πάτρας 2007

 • fa_2015_00016

  Forum Ανάπτυξης / Money Show Πάτρας 2015

 • fa_2008_00018

  Forum Ανάπτυξης / Money Show Πάτρας 2008

 • fa_2006_00036

  Forum Ανάπτυξης / Money Show Πάτρας 2006

 • fa_2009_00002

  Forum Ανάπτυξης / Money Show Πάτρας 2009

 • fa_2006_00039

  Forum Ανάπτυξης / Money Show Πάτρας 2006

 • fa_2009_00030

  Forum Ανάπτυξης / Money Show Πάτρας 2009

 • fa_2009_00004

  Forum Ανάπτυξης / Money Show Πάτρας 2009

 • fa_2014_00034

  Forum Ανάπτυξης / Money Show Πάτρας 2014

 • fa_2013_00001

  Forum Ανάπτυξης / Money Show Πάτρας 2013

 • fa_2008_00031

  Forum Ανάπτυξης / Money Show Πάτρας 2008

 • fa_2011_00024

  Forum Ανάπτυξης / Money Show Πάτρας 2011

 • fa_2010_00002

  Forum Ανάπτυξης / Money Show Πάτρας 2010

 • fa_2012_00041

  Forum Ανάπτυξης / Money Show Πάτρας 2012

 • fa_2013_00021

  Forum Ανάπτυξης / Money Show Πάτρας 2013

 • fa_2014_00028

  Forum Ανάπτυξης / Money Show Πάτρας 2014

 • fa_2010_00016

  Forum Ανάπτυξης / Money Show Πάτρας 2010

 • fa_2014_00012

  Forum Ανάπτυξης / Money Show Πάτρας 2014

 • fa_2012_00014

  Forum Ανάπτυξης / Money Show Πάτρας 2012

 • fa_2016_00029

  Forum Ανάπτυξης / Money Show Πάτρας 2016

 • fa_2013_00029

  Forum Ανάπτυξης / Money Show Πάτρας 2013

 • fa_2016_00028

  Forum Ανάπτυξης / Money Show Πάτρας 2016

 • fa_2008_00023

  Forum Ανάπτυξης / Money Show Πάτρας 2008

 • fa_2016_00003

  Forum Ανάπτυξης / Money Show Πάτρας 2016

 • fa_2008_00028

  Forum Ανάπτυξης / Money Show Πάτρας 2008

 • fa_2013_00025

  Forum Ανάπτυξης / Money Show Πάτρας 2013

 • fa_2007_00011

  Forum Ανάπτυξης / Money Show Πάτρας 2007

 • fa_2016_00030

  Forum Ανάπτυξης / Money Show Πάτρας 2016

 • fa_2006_00022

  Forum Ανάπτυξης / Money Show Πάτρας 2006

 • /fa_2012_00040

  Forum Ανάπτυξης / Money Show Πάτρας 2012

 • fa_2005_00028

  Forum Ανάπτυξης / Money Show Πάτρας 2005

 • fa_2013_00033

  Forum Ανάπτυξης / Money Show Πάτρας 2013

 • fa_2013_00012

  Forum Ανάπτυξης / Money Show Πάτρας 2013

 • fa_2015_00002

  Forum Ανάπτυξης / Money Show Πάτρας 2015

 • fa_2007_00027

  Forum Ανάπτυξης / Money Show Πάτρας 2007

 • fa_2011_00005

  Forum Ανάπτυξης / Money Show Πάτρας 2011

 • fa_2005_00033

  Forum Ανάπτυξης / Money Show Πάτρας 2005

 • fa_2012_00015

  Forum Ανάπτυξης / Money Show Πάτρας 2012

 • fa_2015_00031

  Forum Ανάπτυξης / Money Show Πάτρας 2015

 • fa_2011_00015

  Forum Ανάπτυξης / Money Show Πάτρας 2011

 • /fa_2007_00008

  Forum Ανάπτυξης / Money Show Πάτρας 2007

 • fa_2013_00002

  Forum Ανάπτυξης / Money Show Πάτρας 2013

 • fa_2012_00027

  Forum Ανάπτυξης / Money Show Πάτρας 2012

 • fa_2010_00013

  Forum Ανάπτυξης / Money Show Πάτρας 2010

 • fa_2006_00032

  Forum Ανάπτυξης / Money Show Πάτρας 2006

 • fa_2010_00014

  Forum Ανάπτυξης / Money Show Πάτρας 2010

 • fa_2010_00028

  Forum Ανάπτυξης / Money Show Πάτρας 2010

 • fa_2015_00024

  Forum Ανάπτυξης / Money Show Πάτρας 2015

 • fa_2005_00020

  Forum Ανάπτυξης / Money Show Πάτρας 2005

 • fa_2015_00030

  Forum Ανάπτυξης / Money Show Πάτρας 2015

 • fa_2012_00024

  Forum Ανάπτυξης / Money Show Πάτρας 2012

 • fa_2015_00032

  Forum Ανάπτυξης / Money Show Πάτρας 2015

 • fa_2011_00032

  Forum Ανάπτυξης / Money Show Πάτρας 2011

 • fa_2016_00004

  Forum Ανάπτυξης / Money Show Πάτρας 2016

 • fa_2012_00025

  Forum Ανάπτυξης / Money Show Πάτρας 2012

 • fa_2013_00035

  Forum Ανάπτυξης / Money Show Πάτρας 2013

 • fa_2013_00017

  Forum Ανάπτυξης / Money Show Πάτρας 2013

 • fa_2016_00017

  Forum Ανάπτυξης / Money Show Πάτρας 2016

 • fa_2016_00023

  Forum Ανάπτυξης / Money Show Πάτρας 2016

 • fa_2008_00026

  Forum Ανάπτυξης / Money Show Πάτρας 2008

 • fa_2007_00015

  Forum Ανάπτυξης / Money Show Πάτρας 2007

 • fa_2005_00027

  Forum Ανάπτυξης / Money Show Πάτρας 2005

 • fa_2014_00019

  Forum Ανάπτυξης / Money Show Πάτρας 2014

 • fa_2015_00045

  Forum Ανάπτυξης / Money Show Πάτρας 2015

 • fa_2005_00021

  Forum Ανάπτυξης / Money Show Πάτρας 2005

 • fa_2005_00006

  Forum Ανάπτυξης / Money Show Πάτρας 2005

 • fa_2010_00025

  Forum Ανάπτυξης / Money Show Πάτρας 2010

 • fa_2015_00041

  Forum Ανάπτυξης / Money Show Πάτρας 2015

 • fa_2013_00011

  Forum Ανάπτυξης / Money Show Πάτρας 2013

 • fa_2010_00031

  Forum Ανάπτυξης / Money Show Πάτρας 2010

 • fa_2007_00006

  Forum Ανάπτυξης / Money Show Πάτρας 2007

 • fa_2011_00027

  Forum Ανάπτυξης / Money Show Πάτρας 2011

 • fa_2005_00034

  Forum Ανάπτυξης / Money Show Πάτρας 2005

 • fa_2015_00007

  Forum Ανάπτυξης / Money Show Πάτρας 2015

 • fa_2008_00020

  Forum Ανάπτυξης / Money Show Πάτρας 2008

 • fa_2014_00014

  Forum Ανάπτυξης / Money Show Πάτρας 2014

 • fa_2009_00007

  Forum Ανάπτυξης / Money Show Πάτρας 2009

 • fa_2015_00013

  Forum Ανάπτυξης / Money Show Πάτρας 2015

 • fa_2015_00021

  Forum Ανάπτυξης / Money Show Πάτρας 2015

 • fa_2006_00041

  Forum Ανάπτυξης / Money Show Πάτρας 2006

 • fa_2006_00028

  Forum Ανάπτυξης / Money Show Πάτρας 2006

 • fa_2010_00009

  Forum Ανάπτυξης / Money Show Πάτρας 2010

 • fa_2010_00010

  Forum Ανάπτυξης / Money Show Πάτρας 2010

 • fa_2006_00035

  Forum Ανάπτυξης / Money Show Πάτρας 2006

 • fa_2016_00031

  Forum Ανάπτυξης / Money Show Πάτρας 2016

 • fa_2015_00042

  Forum Ανάπτυξης / Money Show Πάτρας 2015

 • fa_2014_00016

  Forum Ανάπτυξης / Money Show Πάτρας 2014

 • fa_2015_00009

  Forum Ανάπτυξης / Money Show Πάτρας 2015

 • fa_2010_00026

  Forum Ανάπτυξης / Money Show Πάτρας 2010

 • fa_2006_00010

  Forum Ανάπτυξης / Money Show Πάτρας 2006

 • fa_2014_00030

  Forum Ανάπτυξης / Money Show Πάτρας 2014

 • fa_2009_00024

  Forum Ανάπτυξης / Money Show Πάτρας 2009

 • fa_2010_00021

  Forum Ανάπτυξης / Money Show Πάτρας 2010

 • fa_2009_00001

  Forum Ανάπτυξης / Money Show Πάτρας 2009

 • fa_2015_00022

  Forum Ανάπτυξης / Money Show Πάτρας 2015

 • fa_2007_00012

  Forum Ανάπτυξης / Money Show Πάτρας 2007

 • fa_2009_00023

  Forum Ανάπτυξης / Money Show Πάτρας 2009

 • fa_2005_00011

  Forum Ανάπτυξης / Money Show Πάτρας 2005

 • fa_2007_00024

  Forum Ανάπτυξης / Money Show Πάτρας 2007

 • fa_2011_00007

  Forum Ανάπτυξης / Money Show Πάτρας 2011

 • fa_2006_00005

  Forum Ανάπτυξης / Money Show Πάτρας 2006

 • fa_2006_00042

  Forum Ανάπτυξης / Money Show Πάτρας 2006

 • /fa_2013_00036

  Forum Ανάπτυξης / Money Show Πάτρας 2013

 • fa_2015_00005

  Forum Ανάπτυξης / Money Show Πάτρας 2015

 • fa_2011_00018

  Forum Ανάπτυξης / Money Show Πάτρας 2011

 • fa_2006_00040

  Forum Ανάπτυξης / Money Show Πάτρας 2006

 • fa_2011_00030

  Forum Ανάπτυξης / Money Show Πάτρας 2011

 • fa_2006_00016

  Forum Ανάπτυξης / Money Show Πάτρας 2006

 • fa_2014_00018

  Forum Ανάπτυξης / Money Show Πάτρας 2014

 • fa_2015_00026

  Forum Ανάπτυξης / Money Show Πάτρας 2015

 • fa_2008_00011

  Forum Ανάπτυξης / Money Show Πάτρας 2008

 • fa_2012_00035

  Forum Ανάπτυξης / Money Show Πάτρας 2012

 • fa_2005_00008

  Forum Ανάπτυξης / Money Show Πάτρας 2005

 • fa_2013_00010

  Forum Ανάπτυξης / Money Show Πάτρας 2013

 • fa_2010_00007

  Forum Ανάπτυξης / Money Show Πάτρας 2010

 • fa_2016_00013

  Forum Ανάπτυξης / Money Show Πάτρας 2016

 • fa_2006_00026

  Forum Ανάπτυξης / Money Show Πάτρας 2006

 • fa_2006_00033

  Forum Ανάπτυξης / Money Show Πάτρας 2006

 • fa_2011_00034

  Forum Ανάπτυξης / Money Show Πάτρας 2011

 • fa_2010_00015

  Forum Ανάπτυξης / Money Show Πάτρας 2010

 • fa_2006_00038

  Forum Ανάπτυξης / Money Show Πάτρας 2006

 • fa_2013_00014

  Forum Ανάπτυξης / Money Show Πάτρας 2013

 • fa_2009_00019

  Forum Ανάπτυξης / Money Show Πάτρας 2009

 • fa_2011_00008

  Forum Ανάπτυξης / Money Show Πάτρας 2011

 • fa_2007_00018

  Forum Ανάπτυξης / Money Show Πάτρας 2007

 • fa_2005_00013

  Forum Ανάπτυξης / Money Show Πάτρας 2005

 • fa_2009_00012

  Forum Ανάπτυξης / Money Show Πάτρας 2009

 • fa_2014_00010

  Forum Ανάπτυξης / Money Show Πάτρας 2014

 • fa_2016_00011

  Forum Ανάπτυξης / Money Show Πάτρας 2016

 • fa_2012_00026

  Forum Ανάπτυξης / Money Show Πάτρας 2012

 • fa_2011_00006

  Forum Ανάπτυξης / Money Show Πάτρας 2011

 • fa_2014_00024

  Forum Ανάπτυξης / Money Show Πάτρας 2014

 • /fa_2007_00017

  Forum Ανάπτυξης / Money Show Πάτρας 2007

 • fa_2011_00025

  Forum Ανάπτυξης / Money Show Πάτρας 2011

 • fa_2006_00021

  Forum Ανάπτυξης / Money Show Πάτρας 2006

 • fa_2016_00022

  Forum Ανάπτυξης / Money Show Πάτρας 2016

 • fa_2009_00022

  Forum Ανάπτυξης / Money Show Πάτρας 2009

 • fa_2013_00032

  Forum Ανάπτυξης / Money Show Πάτρας 2013

 • fa_2013_00019

  Forum Ανάπτυξης / Money Show Πάτρας 2013

 • fa_2008_00005

  Forum Ανάπτυξης / Money Show Πάτρας 2008

 • fa_2013_00024

  Forum Ανάπτυξης / Money Show Πάτρας 2013

 • fa_2006_00003

  Forum Ανάπτυξης / Money Show Πάτρας 2006

   

 • fa_2013_00026

  Forum Ανάπτυξης / Money Show Πάτρας 2013

 • fa_2015_00034

  Forum Ανάπτυξης / Money Show Πάτρας 2015

 • fa_2015_00033

  Forum Ανάπτυξης / Money Show Πάτρας 2015

 • fa_2012_00007

  Forum Ανάπτυξης / Money Show Πάτρας 2012

 • fa_2013_00007

  Forum Ανάπτυξης / Money Show Πάτρας 2013

 • fa_2015_00015

  Forum Ανάπτυξης / Money Show Πάτρας 2015

 • fa_2015_00036

  Forum Ανάπτυξης / Money Show Πάτρας 2015

 • fa_2012_00046

  Forum Ανάπτυξης / Money Show Πάτρας 2012

 • fa_2012_00016

  Forum Ανάπτυξης / Money Show Πάτρας 2012

 • fa_2006_00030

  Forum Ανάπτυξης / Money Show Πάτρας 2006

 • fa_2006_00044

  Forum Ανάπτυξης / Money Show Πάτρας 2006

 • fa_2016_00025

  Forum Ανάπτυξης / Money Show Πάτρας 2016

 • fa_2011_00022

  Forum Ανάπτυξης / Money Show Πάτρας 2011

 • fa_2012_00009

  Forum Ανάπτυξης / Money Show Πάτρας 2012

 • fa_2015_00011

  Forum Ανάπτυξης / Money Show Πάτρας 2015

 • fa_2009_00006

  Forum Ανάπτυξης / Money Show Πάτρας 2009

 • fa_2008_00009

  Forum Ανάπτυξης / Money Show Πάτρας 2008

 • fa_2014_00017

  Forum Ανάπτυξης / Money Show Πάτρας 2014

 • /fa_2007_00010

  Forum Ανάπτυξης / Money Show Πάτρας 2007

 • fa_2011_00031

  Forum Ανάπτυξης / Money Show Πάτρας 2011

 • fa_2013_00009

  Forum Ανάπτυξης / Money Show Πάτρας 2013

 • fa_2012_00004

  Forum Ανάπτυξης / Money Show Πάτρας 2012

 • fa_2010_00017

  Forum Ανάπτυξης / Money Show Πάτρας 2010

 • fa_2015_00006

  Forum Ανάπτυξης / Money Show Πάτρας 2015

 • fa_2009_00026

  Forum Ανάπτυξης / Money Show Πάτρας 2009

 • fa_2011_00004

  Forum Ανάπτυξης / Money Show Πάτρας 2011

 • fa_2009_00028

  Forum Ανάπτυξης / Money Show Πάτρας 2009

 • fa_2016_00002

  Forum Ανάπτυξης / Money Show Πάτρας 2016

 • fa_2006_00013

  Forum Ανάπτυξης / Money Show Πάτρας 2006

 • fa_2006_00027

  Forum Ανάπτυξης / Money Show Πάτρας 2006

 • fa_2008_00021

  Forum Ανάπτυξης / Money Show Πάτρας 2008

 • fa_2013_00020

  Forum Ανάπτυξης / Money Show Πάτρας 2013

 • fa_2010_00030

  Forum Ανάπτυξης / Money Show Πάτρας 2010

 • fa_2008_00003

  Forum Ανάπτυξης / Money Show Πάτρας 2008

 • fa_2011_00021

  Forum Ανάπτυξης / Money Show Πάτρας 2011

 • fa_2009_00025

  Forum Ανάπτυξης / Money Show Πάτρας 2009

 • /fa_2012_00037

  Forum Ανάπτυξης / Money Show Πάτρας 2012

 • /fa_2008_00017

  Forum Ανάπτυξης / Money Show Πάτρας 2008

 • fa_2012_00010

  Forum Ανάπτυξης / Money Show Πάτρας 2012

 • fa_2014_00004

  Forum Ανάπτυξης / Money Show Πάτρας 2014

 • fa_2012_00018

  Forum Ανάπτυξης / Money Show Πάτρας 2012

 • fa_2013_00003

  Forum Ανάπτυξης / Money Show Πάτρας 2013

 • fa_2005_00035

  Forum Ανάπτυξης / Money Show Πάτρας 2005

 • fa_2010_00011

  Forum Ανάπτυξης / Money Show Πάτρας 2010

 • fa_2009_00003

  Forum Ανάπτυξης / Money Show Πάτρας 2009

 • fa_2012_00006

  Forum Ανάπτυξης / Money Show Πάτρας 2012

 • fa_2011_00026

  Forum Ανάπτυξης / Money Show Πάτρας 2011

 • fa_2015_00039

  Forum Ανάπτυξης / Money Show Πάτρας 2015

 • fa_2014_00007

  Forum Ανάπτυξης / Money Show Πάτρας 2014

 • fa_2009_00016

  Forum Ανάπτυξης / Money Show Πάτρας 2009

 • fa_2009_00015

  Forum Ανάπτυξης / Money Show Πάτρας 2009

 • /fa_2007_00021

  Forum Ανάπτυξης / Money Show Πάτρας 2007

 • fa_2012_00036

  Forum Ανάπτυξης / Money Show Πάτρας 2012

 • fa_2006_00031

  Forum Ανάπτυξης / Money Show Πάτρας 2006

 • fa_2008_00002

  Forum Ανάπτυξης / Money Show Πάτρας 2008

 • fa_2006_00023

  Forum Ανάπτυξης / Money Show Πάτρας 2006

 • fa_2005_00016

  Forum Ανάπτυξης / Money Show Πάτρας 2005

 • fa_2016_00015

  Forum Ανάπτυξης / Money Show Πάτρας 2016

 • fa_2016_00014

  Forum Ανάπτυξης / Money Show Πάτρας 2016

 • fa_2007_00005

  Forum Ανάπτυξης / Money Show Πάτρας 2007

 • fa_2008_00022

  Forum Ανάπτυξης / Money Show Πάτρας 2008

 • fa_2005_00037

  Forum Ανάπτυξης / Money Show Πάτρας 2005

 • fa_2016_00033

  Forum Ανάπτυξης / Money Show Πάτρας 2016

 • fa_2014_00002

  Forum Ανάπτυξης / Money Show Πάτρας 2014

 • fa_2012_00039

  Forum Ανάπτυξης / Money Show Πάτρας 2012

 • fa_2005_00022

  Forum Ανάπτυξης / Money Show Πάτρας 2005

 • fa_2015_00012

  Forum Ανάπτυξης / Money Show Πάτρας 2015

 • fa_2011_00019

  Forum Ανάπτυξης / Money Show Πάτρας 2011

 • fa_2005_00009

  Forum Ανάπτυξης / Money Show Πάτρας 2006

 • fa_2014_00013

  Forum Ανάπτυξης / Money Show Πάτρας 2014

 • fa_2006_00037

  Forum Ανάπτυξης / Money Show Πάτρας 2006

 • fa_2014_00029

  Forum Ανάπτυξης / Money Show Πάτρας 2014

 • fa_2010_00012

  Forum Ανάπτυξης / Money Show Πάτρας 2010

 • fa_2013_00034

  Forum Ανάπτυξης / Money Show Πάτρας 2013

 • fa_2016_00005

  Forum Ανάπτυξης / Money Show Πάτρας 2016

 • fa_2012_00008

  Forum Ανάπτυξης / Money Show Πάτρας 2012

 • fa_2005_00003

  Forum Ανάπτυξης / Money Show Πάτρας 2005

 • fa_2005_00018

  Forum Ανάπτυξης / Money Show Πάτρας 2005

 • fa_2005_00015

  Forum Ανάπτυξης / Money Show Πάτρας 2005

 • fa_2005_00019

  Forum Ανάπτυξης / Money Show Πάτρας 2005

 • fa_2016_00009

  Forum Ανάπτυξης / Money Show Πάτρας 2016

 • fa_2009_00013

  Forum Ανάπτυξης / Money Show Πάτρας 2009

 • fa_2012_00017

  Forum Ανάπτυξης / Money Show Πάτρας 2012

 • fa_2013_00031

  Forum Ανάπτυξης / Money Show Πάτρας 2013

 • fa_2007_00023

  Forum Ανάπτυξης / Money Show Πάτρας 2007

 • fa_2012_00033

  Forum Ανάπτυξης / Money Show Πάτρας 2012

 • fa_2013_00027

  Forum Ανάπτυξης / Money Show Πάτρας 2013

 • fa_2015_00043

  Forum Ανάπτυξης / Money Show Πάτρας 2015

 • fa_2015_00029

  Forum Ανάπτυξης / Money Show Πάτρας 2015

 • fa_2012_00012

  Forum Ανάπτυξης / Money Show Πάτρας 2012

 • fa_2014_00026

  Forum Ανάπτυξης / Money Show Πάτρας 2014

 • fa_2013_00028

  Forum Ανάπτυξης / Money Show Πάτρας 2013

 • fa_2015_00027

  Forum Ανάπτυξης / Money Show Πάτρας 2015

 • fa_2005_00010

  Forum Ανάπτυξης / Money Show Πάτρας 2005

 • fa_2012_00032

  Forum Ανάπτυξης / Money Show Πάτρας 2012

 • fa_2014_00035

  Forum Ανάπτυξης / Money Show Πάτρας 2014

 • fa_2012_00044

  Forum Ανάπτυξης / Money Show Πάτρας 2012

 • /fa_2007_00007

  Forum Ανάπτυξης / Money Show Πάτρας 2007

 • fa_2006_00007

  Forum Ανάπτυξης / Money Show Πάτρας 2006

 • fa_2009_00020

  Forum Ανάπτυξης / Money Show Πάτρας 2009

 • fa_2012_00021

  Forum Ανάπτυξης / Money Show Πάτρας 2012

 • fa_2008_00007

  Forum Ανάπτυξης / Money Show Πάτρας 2008

 • fa_2006_00011

  Forum Ανάπτυξης / Money Show Πάτρας 2006

 • fa_2010_00001

  Forum Ανάπτυξης / Money Show Πάτρας 2010

 • fa_2015_00001

  Forum Ανάπτυξης / Money Show Πάτρας 2015

 • fa_2011_00033

  Forum Ανάπτυξης / Money Show Πάτρας 2011

 • fa_2007_00019

  Forum Ανάπτυξης / Money Show Πάτρας 2007

 • fa_2014_00021

  Forum Ανάπτυξης / Money Show Πάτρας 2014

 • fa_2005_00036

  Forum Ανάπτυξης / Money Show Πάτρας 2005

 • fa_2010_00024

  Forum Ανάπτυξης / Money Show Πάτρας 2010

 • fa_2010_00027

  Forum Ανάπτυξης / Money Show Πάτρας 2010

 • fa_2014_00015

  Forum Ανάπτυξης / Money Show Πάτρας 2014

 • fa_2011_00020

  Forum Ανάπτυξης / Money Show Πάτρας 2011

 • fa_2015_00023

  Forum Ανάπτυξης / Money Show Πάτρας 2015

 • fa_2016_00036

  Forum Ανάπτυξης / Money Show Πάτρας 2016

 • fa_2016_00007

  Forum Ανάπτυξης / Money Show Πάτρας 2016

 • fa_2009_00010

  Forum Ανάπτυξης / Money Show Πάτρας 2009

 • fa_2016_00026

  Forum Ανάπτυξης / Money Show Πάτρας 2016

 • fa_2008_00013

  Forum Ανάπτυξης / Money Show Πάτρας 2008

 • fa_2012_00019

  Forum Ανάπτυξης / Money Show Πάτρας 2012

 • fa_2016_00019

  Forum Ανάπτυξης / Money Show Πάτρας 2016

 • fa_2011_00016

  Forum Ανάπτυξης / Money Show Πάτρας 2011

 • fa_2015_00020

  Forum Ανάπτυξης / Money Show Πάτρας 2015

 • fa_2013_00005

  Forum Ανάπτυξης / Money Show Πάτρας 2013

 • fa_2011_00011

  Forum Ανάπτυξης / Money Show Πάτρας 2011

 • fa_2010_00006

  Forum Ανάπτυξης / Money Show Πάτρας 2010

 • fa_2009_00014

  Forum Ανάπτυξης / Money Show Πάτρας 2009

 • fa_2015_00014

  Forum Ανάπτυξης / Money Show Πάτρας 2015

 • a_2012_00045

  Forum Ανάπτυξης / Money Show Πάτρας 2012

 • fa_2014_00011

  Forum Ανάπτυξης / Money Show Πάτρας 2014

 • fa_2011_00013

  Forum Ανάπτυξης / Money Show Πάτρας 2011

 • fa_2011_00017

  Forum Ανάπτυξης / Money Show Πάτρας 2011

 • fa_2005_00012

  Forum Ανάπτυξης / Money Show Πάτρας 2005

 • fa_2010_00008

  Forum Ανάπτυξης / Money Show Πάτρας 2010

 • fa_2008_00025

  Forum Ανάπτυξης / Money Show Πάτρας 2008

 • fa_2007_00028

  Forum Ανάπτυξης / Money Show Πάτρας 2007

 • fa_2009_00031

  Forum Ανάπτυξης / Money Show Πάτρας 2009

 • fa_2006_00019

  Forum Ανάπτυξης / Money Show Πάτρας 2006

 • fa_2010_00003

  Forum Ανάπτυξης / Money Show Πάτρας 2010

 • fa_2009_00009

  Forum Ανάπτυξης / Money Show Πάτρας 2009

 • fa_2007_00026

  Forum Ανάπτυξης / Money Show Πάτρας 2007

 • fa_2012_00028

  Forum Ανάπτυξης / Money Show Πάτρας 2012

 • fa_2006_00002

  Forum Ανάπτυξης / Money Show Πάτρας 2006

 • fa_2006_00043

  Forum Ανάπτυξης / Money Show Πάτρας 2006

 • fa_2013_00006

  Forum Ανάπτυξης / Money Show Πάτρας 2013

 • fa_2011_00029

  Forum Ανάπτυξης / Money Show Πάτρας 2011

 • fa_2011_00023

  Forum Ανάπτυξης / Money Show Πάτρας 2011

 • fa_2005_00024

  Forum Ανάπτυξης / Money Show Πάτρας 2005

 • fa_2011_00028

  Forum Ανάπτυξης / Money Show Πάτρας 2011

 • fa_2016_00012

  Forum Ανάπτυξης / Money Show Πάτρας 2016

 • fa_2005_00031

  Forum Ανάπτυξης / Money Show Πάτρας 2005

 • fa_2008_00029

  Forum Ανάπτυξης / Money Show Πάτρας 2008

 • /fa_2013_00016

  Forum Ανάπτυξης / Money Show Πάτρας 2013

 • fa_2006_00006

  Forum Ανάπτυξης / Money Show Πάτρας 2006

 • fa_2008_00006

  Forum Ανάπτυξης / Money Show Πάτρας 2008

 • fa_2006_00025

  Forum Ανάπτυξης / Money Show Πάτρας 2006

 • fa_2012_00020

  Forum Ανάπτυξης / Money Show Πάτρας 2012

 • fa_2005_00038

  Forum Ανάπτυξης / Money Show Πάτρας 2005

 • fa_2008_00015

  Forum Ανάπτυξης / Money Show Πάτρας 2008

 • fa_2011_00001

  Forum Ανάπτυξης / Money Show Πάτρας 2011

 • fa_2007_00025

  Forum Ανάπτυξης / Money Show Πάτρας 2007

 • fa_2008_00008

  Forum Ανάπτυξης / Money Show Πάτρας 2008

 • fa_2011_00012

  Forum Ανάπτυξης / Money Show Πάτρας 2011

 • fa_2008_00012

  Forum Ανάπτυξης / Money Show Πάτρας 2008

 • fa_2012_00003

  Forum Ανάπτυξης / Money Show Πάτρας 2012

 • fa_2005_00014

  Forum Ανάπτυξης / Money Show Πάτρας 2005

 • fa_2015_00035

  Forum Ανάπτυξης / Money Show Πάτρας 2015

 • fa_2008_00016

  Forum Ανάπτυξης / Money Show Πάτρας 2008

 • fa_2012_00043

  Forum Ανάπτυξης / Money Show Πάτρας 2012

 • fa_2012_00022

  Forum Ανάπτυξης / Money Show Πάτρας 2012

 • fa_2006_00008

  Forum Ανάπτυξης / Money Show Πάτρας 2006

 • fa_2014_00031

  Forum Ανάπτυξης / Money Show Πάτρας 2014

 • fa_2007_00004

  Forum Ανάπτυξης / Money Show Πάτρας 2007

 • fa_2014_00022

  Forum Ανάπτυξης / Money Show Πάτρας 2014

 • fa_2013_00015

  Forum Ανάπτυξης / Money Show Πάτρας 2013

 • fa_2006_00017

  Forum Ανάπτυξης / Money Show Πάτρας 2006

 • fa_2012_00031

  Forum Ανάπτυξης / Money Show Πάτρας 2012

 • fa_2008_00004

  Forum Ανάπτυξης / Money Show Πάτρας 2008

 • fa_2009_00027

  Forum Ανάπτυξης / Money Show Πάτρας 2009

 • fa_2012_00013

  Forum Ανάπτυξης / Money Show Πάτρας 2012

 • /fa_2011_00009

  Forum Ανάπτυξης / Money Show Πάτρας 2011

 • fa_2005_00030

  Forum Ανάπτυξης / Money Show Πάτρας 2005

 • fa_2013_00030

  Forum Ανάπτυξης / Money Show Πάτρας 2013

 • /fa_2012_00038

  Forum Ανάπτυξης / Money Show Πάτρας 2012

 • fa_2010_00020

  Forum Ανάπτυξης / Money Show Πάτρας 2010

 • fa_2015_00038

  Forum Ανάπτυξης / Money Show Πάτρας 2015

 • fa_2006_00018

  Forum Ανάπτυξης / Money Show Πάτρας 2006

 • fa_2007_00016

  Forum Ανάπτυξης / Money Show Πάτρας 2007

 • fa_2013_00018

  Forum Ανάπτυξης / Money Show Πάτρας 2013

 • fa_2007_00029

  Forum Ανάπτυξης / Money Show Πάτρας 2007

 • fa_2011_00010

  Forum Ανάπτυξης / Money Show Πάτρας 2011

 • fa_2015_00008

  Forum Ανάπτυξης / Money Show Πάτρας 2015

 • fa_2016_00027

  Forum Ανάπτυξης / Money Show Πάτρας 2016

 • fa_2005_00025

  Forum Ανάπτυξης / Money Show Πάτρας 2005

 • fa_2014_00003

  Forum Ανάπτυξης / Money Show Πάτρας 2014

 • fa_2016_00024

  Forum Ανάπτυξης / Money Show Πάτρας 2016

 • fa_2012_00001

  Forum Ανάπτυξης / Money Show Πάτρας 2012

 • fa_2007_00022

  Forum Ανάπτυξης / Money Show Πάτρας 2007

 • fa_2015_00037

  Forum Ανάπτυξης / Money Show Πάτρας 2015

 • fa_2013_00004

  Forum Ανάπτυξης / Money Show Πάτρας 2013

 • fa_2014_00006

  Forum Ανάπτυξης / Money Show Πάτρας 2014

 • fa_2005_00017

  Forum Ανάπτυξης / Money Show Πάτρας 2005

 • fa_2012_00029

  Forum Ανάπτυξης / Money Show Πάτρας 2012

 • fa_2009_00021

  Forum Ανάπτυξης / Money Show Πάτρας 2009

 • fa_2011_00002

  Forum Ανάπτυξης / Money Show Πάτρας 2011

 • fa_2007_00002

  Forum Ανάπτυξης / Money Show Πάτρας 2007

 • fa_2014_00032

  Forum Ανάπτυξης / Money Show Πάτρας 2014

 • fa_2006_00029

  Forum Ανάπτυξης / Money Show Πάτρας 2006

 • fa_2010_00018

  Forum Ανάπτυξης / Money Show Πάτρας 2010

 • fa_2015_00010

  Forum Ανάπτυξης / Money Show Πάτρας 2015

 • fa_2014_00005

  Forum Ανάπτυξης / Money Show Πάτρας 2014

 • fa_2005_00023

  Forum Ανάπτυξης / Money Show Πάτρας 2005

 • fa_2016_00021

  Forum Ανάπτυξης / Money Show Πάτρας 2016

 • /fa_2007_00020

  Forum Ανάπτυξης / Money Show Πάτρας 2007

 • fa_2015_00028

  Forum Ανάπτυξης / Money Show Πάτρας 2015

 • fa_2016_00035

  Forum Ανάπτυξης / Money Show Πάτρας 2016

 • fa_2016_00032

  Forum Ανάπτυξης / Money Show Πάτρας 2016

 • fa_2010_00019

  Forum Ανάπτυξης / Money Show Πάτρας 2010

 • fa_2006_00020

  Forum Ανάπτυξης / Money Show Πάτρας 2006

 • fa_2016_00034

  Forum Ανάπτυξης / Money Show Πάτρας 2016

 • fa_2012_00023

  Forum Ανάπτυξης / Money Show Πάτρας 2012

 • fa_2009_00008

  Forum Ανάπτυξης / Money Show Πάτρας 2009

 • fa_2016_00008

  Forum Ανάπτυξης / Money Show Πάτρας 2016

 • fa_2014_00001

  Forum Ανάπτυξης / Money Show Πάτρας 2014

 • fa_2009_00029

  Forum Ανάπτυξης / Money Show Πάτρας 2009

 • fa_2015_00003

  Forum Ανάπτυξης / Money Show Πάτρας 2015

 • fa_2005_00002

  Forum Ανάπτυξης / Money Show Πάτρας 2005

 • fa_2008_00019

  Forum Ανάπτυξης / Money Show Πάτρας 2008

 • fa_2010_00023

  Forum Ανάπτυξης / Money Show Πάτρας 2010

 • fa_2014_00008

  Forum Ανάπτυξης / Money Show Πάτρας 2014

 • fa_2006_00004

  Forum Ανάπτυξης / Money Show Πάτρας 2006

 • fa_2009_00017

  Forum Ανάπτυξης / Money Show Πάτρας 2009

 • fa_2006_00009

  Forum Ανάπτυξης / Money Show Πάτρας 2006

 • fa_2006_00015

  Forum Ανάπτυξης / Money Show Πάτρας 2006

 • fa_2013_00023

  Forum Ανάπτυξης / Money Show Πάτρας 2013

 • fa_2009_00034

  Forum Ανάπτυξης / Money Show Πάτρας 2009

 • fa_2008_00010

  Forum Ανάπτυξης / Money Show Πάτρας 2008

 • fa_2008_00014

  Forum Ανάπτυξης / Money Show Πάτρας 2008

 • fa_2014_00033

  Forum Ανάπτυξης / Money Show Πάτρας 2014

 • fa_2014_00023

  Forum Ανάπτυξης / Money Show Πάτρας 2014

 • fa_2005_00026

  Forum Ανάπτυξης / Money Show Πάτρας 2005

 • fa_2005_00004

  Forum Ανάπτυξης / Money Show Πάτρας 2005

 • fa_2010_00005

  Forum Ανάπτυξης / Money Show Πάτρας 2010

 • fa_2013_00008

  Forum Ανάπτυξης / Money Show Πάτρας 2013

 • fa_2014_00025

  Forum Ανάπτυξης / Money Show Πάτρας 2014

 • fa_2015_00040

  Forum Ανάπτυξης / Money Show Πάτρας 2015

 • fa_2009_00005

  Forum Ανάπτυξης / Money Show Πάτρας 2009

 • fa_2008_00027

  Forum Ανάπτυξης / Money Show Πάτρας 2008

 • fa_2016_00016

  Forum Ανάπτυξης / Money Show Πάτρας 2016

 • fa_2010_00022

  Forum Ανάπτυξης / Money Show Πάτρας 2010

 • fa_2015_00019

  Forum Ανάπτυξης / Money Show Πάτρας 2015

 • fa_2013_00013

  Forum Ανάπτυξης / Money Show Πάτρας 2013

 • fa_2016_00020

  Forum Ανάπτυξης / Money Show Πάτρας 2016

 • fa_2012_00005

  Forum Ανάπτυξης / Money Show Πάτρας 2012

 • fa_2005_00001

  Forum Ανάπτυξης / Money Show Πάτρας 2005

 • fa_2006_00001

  Forum Ανάπτυξης / Money Show Πάτρας 2006

 • fa_2014_00027

  Forum Ανάπτυξης / Money Show Πάτρας 2014

 • fa_2015_00025

  Forum Ανάπτυξης / Money Show Πάτρας 2015

 • fa_2007_00013

  Forum Ανάπτυξης / Money Show Πάτρας 2007

 • /fa_2007_00009

  Forum Ανάπτυξης / Money Show Πάτρας 2007

 • fa_2015_00044

  Forum Ανάπτυξης / Money Show Πάτρας 2015

 • fa_2008_00001

  Forum Ανάπτυξης / Money Show Πάτρας 2008

 • fa_2010_00004

  Forum Ανάπτυξης / Money Show Πάτρας 2010

 • fa_2009_00033

  Forum Ανάπτυξης / Money Show Πάτρας 2009

 • fa_2012_00011

  Forum Ανάπτυξης / Money Show Πάτρας 2012

 • fa_2011_00003

  Forum Ανάπτυξης / Money Show Πάτρας 2011

 • fa_2009_00032

  Forum Ανάπτυξης / Money Show Πάτρας 2009

 • fa_2010_00029

  Forum Ανάπτυξης / Money Show Πάτρας 2010

 • fa_2005_00007

  Forum Ανάπτυξης / Money Show Πάτρας 2005

 • fa_2012_00034

  Forum Ανάπτυξης / Money Show Πάτρας 2012

 • fa_2015_00004

  Forum Ανάπτυξης / Money Show Πάτρας 2015

 • fa_2016_00010

  Forum Ανάπτυξης / Money Show Πάτρας 2016

 • fa_2008_00024

  Forum Ανάπτυξης / Money Show Πάτρας 2008

 • fa_2012_00042

  Forum Ανάπτυξης / Money Show Πάτρας 2012

 • fa_2005_00005

  Forum Ανάπτυξης / Money Show Πάτρας 2005

 • fa_2009_00018

  Forum Ανάπτυξης / Money Show Πάτρας 2009

 • fa_2014_00009

  Forum Ανάπτυξης / Money Show Πάτρας 2014

 • fa_2016_00001

  Forum Ανάπτυξης / Money Show Πάτρας 2016

 • fa_2007_00001

  Forum Ανάπτυξης / Money Show Πάτρας 2007

 • fa_2011_00014

  Forum Ανάπτυξης / Money Show Πάτρας 2011

 • fa_2015_00018

  Forum Ανάπτυξης / Money Show Πάτρας 2015

 • fa_2007_00014

  Forum Ανάπτυξης / Money Show Πάτρας 2007

 • fa_2008_00030

  Forum Ανάπτυξης / Money Show Πάτρας 2008

 • fa_2012_00002

  Forum Ανάπτυξης / Money Show Πάτρας 2012

 • fa_2005_00029

  Forum Ανάπτυξης / Money Show Πάτρας 2005

 • fa_2006_00024

  Forum Ανάπτυξης / Money Show Πάτρας 2006

   

   

Εικονομηνύματα Forum Ανάπτυξης

banner forum 2016

 

Αρχή Σελίδας