Τρίτη  06/07/2021: 12:00 – 13:00

Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων (ΙΝΒΙΣ): «Ευφυής Ενέργεια: Κυβερνοφυσικά Συστήματα και Διαδίκτυο των Πραγμάτων»

Ομιλητές:

  • Χρήστος Παναγιώτου, Συνεργαζόμενος Ερευνητής ΙΝΒΙΣ, «Περιβάλλον Ευφυών Κτιρίων: Υπηρεσίες Βελτιστοποίησης της Κατανάλωσης Ενέργειας - Ερευνητικό Έργο Ι3Τ»
  • Lidia Pocero Fraile, Συνεργαζόμενη Ερευνήτρια ΙΝΒΙΣ, «Περιβάλλον Ευφυών Κτιρίων: Εργαλεία και Μηχανισμοί - Ερευνητικό Έργο Ι3Τ»
  • Χρήστος Αλεξάκος, Εντεταλμένος Ερευνητής ΙΝΒΙΣ, «Περιβάλλον Ευφυών Κτιρίων: Ενεργειακό Προφίλ - Ερευνητικό Έργο ESMARTCITY»
  • Απόστολος Φούρναρης, Κύριος Ερευνητής ΙΝΒΙΣ, «Ολιστική Ενεργειακή διαχείριση σε Βιομηχανικά περιβάλλοντα - Ερευνητικό έργο ENERMAN»

Συντονιστής:

  • Αθανάσιος Καλογεράς, Αναπληρωτής Διευθυντής ΙΝΒΙΣ

Ομιλητές

Χρήστος Παναγιώτου

Συνεργαζόμενος Ερευνητής ΙΝΒΙΣ, «Περιβάλλον Ευφυών Κτιρίων: Υπηρεσίες Βελτιστοποίησης της Κατανάλωσης Ενέργειας - Ερευνητικό Έργο Ι3Τ»

Lidia Pocero Fraile

Συνεργαζόμενη Ερευνήτρια ΙΝΒΙΣ, «Περιβάλλον Ευφυών Κτιρίων: Εργαλεία και Μηχανισμοί - Ερευνητικό Έργο Ι3Τ»

Χρήστος Αλεξάκος

Εντεταλμένος Ερευνητής ΙΝΒΙΣ, «Περιβάλλον Ευφυών Κτιρίων: Ενεργειακό Προφίλ - Ερευνητικό Έργο ESMARTCITY»

Απόστολος Φούρναρης

Κύριος Ερευνητής ΙΝΒΙΣ, «Ολιστική Ενεργειακή διαχείριση σε Βιομηχανικά περιβάλλοντα - Ερευνητικό έργο ENERMAN»

Αθανάσιος Καλογεράς

Αναπληρωτής Διευθυντής ΙΝΒΙΣ

Συνδιοργάνωση

 

Με την υποστήριξη

 

Χορηγοί

 

Χορηγοί επικοινωνίας

Επικοινωνία


loader