Παρασκευή  10/05/2024: 17:30 – 19:30

Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών Πελοποννήσου & Δυτικής Ελλάδος, Θέμα: INFO DAY smartHEALTH: «Η υγεία περνά στην ψηφιακή εποχή»

Χαιρετισμοί

  • Άννα Μαστοράκου, Αντιπεριφερειάρχης Δημόσιας Υγείας, Πρόεδρος Ιατρικού Συλλόγου Πατρών
  • Κλεομένης Μπάρλος, Πρόεδρος Δ.Σ. Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών Πελοποννήσου & Δυτικής Ελλάδος

Ομιλητές

  • Κώστας Καραμάνης, Ψηφιακός Μετασχηματισμός Υγείας, Κέντρο Εφαρμογών και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Υγείας, Ινστιτούτο Πληροφορικής/ ΙΤΕ, Θέμα: «smartHEALTH: Ευρωπαϊκός Κόμβος Ψηφιακής Καινοτομίας για την Ευφυή Υγεία»
  • Μαριάνθη Φραγκοπούλου, CEO, Hellenic Radiation Dosimetry (HERADO), Θέμα: «Τεχνολογίες αιχμής για τον ψηφιακό μετασχηματισμό στην υγεία»
  • Κωνσταντίνος Πουλάς, Αναπληρωτής καθηγητής Βιοχημείας, Τμήμα Φαρμακευτικής Πανεπιστήμιο Πατρών, Διευθυντής IRI Beyond, Θέμα: «Εφαρμογές σύγχρονης ψηφιακής τεχνολογίας στην υγεία και τη βιοτεχνολογία: Το παράδειγμα IRIBEYOND»
  • Αριστείδης Μαμασιούλας, Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα», Θέμα: «Οι ψηφιακές τεχνολογίες σαν προτεραιότητα της Περιφερειακής Έξυπνης Εξειδίκευσης»

Συντονίστρια:  

  • Αρετή Μούρκα, Γενική Διευθύντρια Επιχειρήσεων, Patras Advanced Technologies

 

Ομιλητές

Άννα Μαστοράκου

Αντιπεριφερειάρχης Δημόσιας Υγείας, Πρόεδρος Ιατρικού Συλλόγου Πατρών

Κλεομένης Μπάρλος,

Πρόεδρος Δ.Σ. Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών Πελοποννήσου & Δυτικής Ελλάδος

Κώστας Καραμάνης

Ψηφιακός Μετασχηματισμός Υγείας, Κέντρο Εφαρμογών και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Υγείας, Ινστιτούτο Πληροφορικής/ ΙΤΕ

Μαριάνθη Φραγκοπούλου

Hellenic Radiation Dosimetry (HERADO)

Κωνσταντίνος Πουλάς,

Αναπληρωτής καθηγητής Βιοχημείας, Τμήμα Φαρμακευτικής Πανεπιστήμιο Πατρών, Διευθυντής IRI Beyond

Αριστείδης Μαμασιούλας

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα»

Αρετή Μούρκα

Γενική Διευθύντρια Επιχειρήσεων, Patras Advanced Technologies

Συνδιοργάνωση

 

Χορηγοί

 

Χορηγοί επικοινωνίας

Επικοινωνία


loader
ΕΣΠΑ