Σάββατο  18/11/2023: 13:00 – 15:00

ΑΙΘΟΥΣΑ 2 - Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδας (Σ.Ε.Β.ΠΕ.&Δ.Ε.): «Εργαστήριο smartHEALTH: Συνέργειες στην έρευνα και καινοτομία, ενδεικτικές εφαρμογές στις επιστήμες υγείας»

Χαιρετισμοί:

  • Κλεομένης Μπάρλος, Ομότιμος Καθηγητής, Πρόεδρος Δ.Σ. ΣΕΒΠΕ&ΔΕ
  • Φωκίων Ζαΐμης, Αντιπεριφερειάρχης Ανάπτυξης Καινοτομίας κααι Επιχειρηματικότητας Π.Δ.Ε.

Ομιλητές:

  • Δρ. Βασίλειος Δρακόπουλος, Διευθυντής Εφαρμογών ΙΕΧΜΗ/ΙΤΕ, Επιστημονικός υπεύθυνος ΕΚΕΠΕΚ ΑΕ, Θέμα: «Τρισδιάστατη εκτύπωση και Υγεία: Μια δυναμική σχέση καινοτομίας»
  • Δρ. Σπύρος Δενάζης, Καθηγητής Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών, Επιστημονικός υπεύθυνος του Κέντρου Ικανοτήτων π-NET, Θέμα: «Ανοικτές Δικτυακές Υποδομές ως μέσο έρευνας και καινοτομίας»
  • Δρ. Σωτήρης Μακρής, Εκτελεστικός Διευθυντής του Κέντρου Ικανοτήτων TEACHING FACTORY, Θέμα: «Υγιεινή και ασφάλεια σε χώρους εργασίας με χρήση τεχνολογιών 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης»
  • Λυκούργος Σταυρουλόπουλος, Οικονομολόγος, Υπεύθυνος Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης ΕΥΔ - ΠΔΕ, Μέλος Δ.Σ Επιστημονικού Πάρκου Πατρών ,Θέμα: «Στρατηγική έξυπνης εξειδίκευσης: Το παρόν και το μέλλον της καινοτόμας επιχειρηματικότητας στην Δυτική Ελλάδα»
  • Καθ. Χρυσόστομος Στύλιος, Διευθυντής Ινστιτούτου Βιομηχανικών Συστημάτων ΙΝΒΙΣ/ΕΚ ΑΘΗΝΑ, Θέμα: «Τεχνολογίες Αιχμής της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης και εφαρμογές στον τομέα της Υγείας»

Συντονίστρια:

  • Δρ. Αρετή Μούρκα, Σύμβουλος Μεταφοράς Τεχνολογίας, Δίκτυο ΠΡΑΞΗ | ΙΤΕ

Ομιλητές

Κλεομένης Μπάρλος

Ομότιμος Καθηγητής, Πρόεδρος Δ.Σ. ΣΕΒΠΕ&ΔΕ

Φωκίων Ζαΐμης

Αντιπεριφερειάρχης Ανάπτυξης Καινοτομίας κααι Επιχειρηματικότητας Π.Δ.Ε.

Βασίλειος Δρακόπουλος

Διευθυντής Εφαρμογών ΙΕΧΜΗ/ΙΤΕ, Επιστημονικός υπεύθυνος ΕΚΕΠΕΚ ΑΕ

Σπύρος Δενάζης

Καθηγητής Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών, Επιστημονικός υπεύθυνος π-NET

Σωτήρης Μακρής

Εκτελεστικός Διευθυντής του Κέντρου Ικανοτήτων TEACHING FACTORY

Λυκούργος Σταυρουλόπουλος

Οικονομολόγος, Υπεύθυνος Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης ΕΥΔ - ΠΔΕ

Χρυσόστομος Στύλιος

Διευθυντής Ινστιτούτου Βιομηχανικών Συστημάτων ΙΝΒΙΣ/ΕΚ ΑΘΗΝΑ

Αρετή Μούρκα

Σύμβουλος Μεταφοράς Τεχνολογίας, Δίκτυο ΠΡΑΞΗ | ΙΤΕ

Συνδιοργάνωση

 

Χορηγοί

 

Με την υποστήριξη

 

Χορηγοί επικοινωνίας

Επικοινωνία


loader
ΕΣΠΑ