Δευτέρα  14/02/2022: 18:00 – 20:00

Ανασκόπηση Υποδομών 2021 - «Προβολές» 2022

Χαιρετισµός:

  • Νεκτάριος Φαρµάκης, Περιφερειάρχης ∆υτικής Ελλάδας

Οµιλητές:

  • Μαρία-Έλλη Γεραρδή, Γενική Γραµµατέας Υποδοµών (έχει προσκληθεί)
  • Αθανάσιος Μαυροµάτης, Αντιπεριφερειάρχης Υποδοµών και Έργων ΠΔΕ
  • Ανδρέας Παπανικήτας, Πρόεδρος ∆ΕΥΑΠ

Σχολιασµός:

  • Βασίλειος Αϊβαλής, Πρόεδρος ΤΕΕ / Τµήµα ∆υτικής Ελλάδας

Συντονιστής:

  • Παναγιώτης Γιαλένιος, εκδότης «Συµβούλου Επιχειρήσεων»

Ομιλητές

Νεκτάριος Φαρµάκης

Περιφερειάρχης ∆υτικής Ελλάδας

Μαρία-Έλλη Γεραρδή

Γενική Γραµµατέας Υποδοµών

Αθανάσιος Μαυροµάτης

Αντιπεριφερειάρχης Υποδοµών και Έργων ΠΔΕ

Ανδρέας Παπανικήτας

Πρόεδρος ∆ΕΥΑΠ

Βασίλειος Αϊβαλής

Πρόεδρος ΤΕΕ / Τµήµα ∆υτικής Ελλάδας

Συνδιοργάνωση

 

Χορηγοί

 

Χορηγοί επικοινωνίας

Επικοινωνία


loader