Δευτέρα  04/04/2022: 18:00 – 20:00

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Α΄Συνεδρία 18:00 - 19:00, Θέμα: Χρηματοδοτικά εργαλεία για την εφαρμογή Περιφερειακής Αγροτικής Πολιτικής στην ΠΔΕ

Χαιρετισμοί:

  • Θεόδωρος Βασιλόπουλος, Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης, ΠΔΕ
  • Παναγιώτης Σακελλαρόπουλος, Εντεταλμένος Σύμβουλος/ Βοηθός Περιφερειάρχη με αρμοδιότητες Προγραμματισμού, Μελετών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων Αγροδιατροφής, συντονισμού των παραγωγικών τάξεων για θέματα συνεταιριστικής αγροτικής πολιτικής στις ομάδες παραγωγών της Π.Ε. Αχαΐας και υπεύθυνος για θέματα Εγγείων Βελτιώσεων εντός των ορίων της Π.Ε. Αχαΐας

Oμιλητές:

  • Bασίλειος Παπαθανασίου, Γεωπόνος Μ.Sc Υπεύθυνος οργάνωσης και συντονισμού του ΠΑΑ Τμήμα Προγραμματισμού, Μελετών & Αναπτυξιακών Προγραμμάτων Αγροδιατροφής, Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας, ΠΔΕ, Θέμα: Το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) ως κύριο χρηματοδοτικό εργαλείο και ο ρόλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
  • Δρ. Ευθύμιος Σπίνος, ΠΕ Γεωτεχνικός (Βιολόγος-Ιχθυολόγος MSc, PhD) Τμήμα Αλιείας, Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας, ΠΔΕ, Θέμα: Στόχοι του προγράμματος - Προώθηση / προβολή αλιευμάτων Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σε ΕΕ και Τρίτες Χώρες» (ΕΠΑΛΘ 2014-2020)
  • Δρ. Άλκηστης Παρπούρα, Τμήμα Αλιείας και Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας, ΠΕ Αιτ/νιας, ΠΔΕ, Θέμα: Πρόγραμμα ARIEL PLUS: Προώθηση της διακρατικής δικτύωσης της μικρής κλίμακας αλιείας και των υδατοκαλλιεργειών στη μακροπεριφέρεια Αδριατικής- Ιονίου PLUS. Δικτύωση για βιώσιμη παραγωγή και μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος: μία καλή πρακτική

Β' Συνεδρία 19:00 - 20:00, Θέμα: Ο αναπτυξιακός ρόλος των Αγροδιατροφικών προγραμμάτων στην ΠΔΕ

Χαιρετισμός:

  • Θεόδωρος Βασιλόπουλος, Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης, ΠΔΕ

Oμιλητές:

  • Ελένη Κακαρίδη, Γεωπόνος M.Sc , Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας, ΠΔΕ, Θέμα: Προώθηση οίνων ποιότητας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σε Τρίτες Χώρες (Ιαπωνία, Κορέα)
  • Παντελής Ε. Μπαρούχας, Αναπληρωτής Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Πατρών, Εδαφολογικό Εργαστήριο Δυτικής Ελλάδας, Θέμα: Καινοτόμα Ερευνητικά Εργαλεία και Εφαρμογές στον Αγροδιατροφικό τομέα στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
  • Μάριος Πραπόπουλος, Ειδικός Σύμβουλος Αγροδιατροφής, Θέμα: Συμμετοχή σε Εθνικά & Διεθνή Προγράμματα Έρευνας και Εξωστρέφειας

Τον συντονισμό της διαδικτυακής εκδήλωσης θα κάνει ο Γιώργος Ροζής Υπεύθυνος Επικοινωνίας του Γραφείου του Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Ανάπτυξης ΠΔΕ

Ομιλητές

Θεόδωρος Βασιλόπουλος

Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης, ΠΔΕ

Παναγιώτης Σακελλαρόπουλος

Εντεταλμένος Σύμβουλος/ Βοηθός Περιφερειάρχη με αρμοδιότητες Προγραμματισμού, Μελετών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων Αγροδιατροφής, συντονισμού των παραγωγικών τάξεων για θέματα συνεταιριστικής αγροτικής πολιτικής στις ομάδες παραγωγών της Π.Ε. Αχαΐας και υπεύθυνος για θέματα Εγγείων Βελτιώσεων εντός των ορίων της Π.Ε. Αχαΐας

Bασίλειος Παπαθανασίου

Γεωπόνος Μ.Sc Υπεύθυνος οργάνωσης και συντονισμού του ΠΑΑ Τμήμα Προγραμματισμού, Μελετών & Αναπτυξιακών Προγραμμάτων Αγροδιατροφής, Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας, ΠΔΕ

Ευθύμιος Σπίνος

ΠΕ Γεωτεχνικός (Βιολόγος-Ιχθυολόγος MSc, PhD) Τμήμα Αλιείας, Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας, ΠΔΕ

Άλκηστης Παρπούρα

Τμήμα Αλιείας και Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας, ΠΕ Αιτ/νιας

Ελένη Κακαρίδη

Γεωπόνος M.Sc , Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας, ΠΔΕ

Παντελής Μπαρούχας

Αναπληρωτής Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Πατρών, Εδαφολογικό Εργαστήριο Δυτικής Ελλάδας

Μάριος Πραπόπουλος

Ειδικός Σύμβουλος Αγροδιατροφής

Συνδιοργάνωση

 

Με την υποστήριξη

 

Χορηγοί επικοινωνίας

Επικοινωνία


loader