λίγα λόγια για τον εκθέτη

Υποστηρίζουμε την διαχείριση ευφυών κτιρίων & πόλεων.

Κάνουμε τη διαχείριση ενέργειας εύκολη και προσιτή.

Σχεδιάζουμε και παράγουμε στην Ελλάδα μετρητές και ελεγκτές ενέργειας με μοναδικά χαρακτηριστικά, όπως μικρό μέγεθος, ευκολία εγκατάστασης, ενσωματωμένη λογική, ελαχιστοποίηση εύρους ζώνης δεδομένων, ασύρματη επικοινωνία και χαμηλό συνολικό κόστος ιδιοκτησίας, σε μια ολοκληρωμένη, ασφαλή και επεκτάσιμη πλατφόρμα IoT.

Έντυπο υλικό

file

Εταιρική παρουσίαση

Βίντεο

Meazon Smart Building offering

Meazon energy management solution is end to end, secure, scalable and flexible. It is modular and tailor made to the needs of each of your corporate customers. It can start small and grow large, managing, real time, the energy in multiple geographically distributed sites and buildings, keeping the total cost of ownership low. It can support services such as multi tenant billing, energy analytics, customized reporting and forecasting. Its installation is easy and its use is simple.

Meazon Energy Digitization Technology

Meazon enables energy digitization and data intelligence by applying edge computing on metering devices. Its highly integrated embedded device is part of a CPS (Cyber Physical System), as it integrates sensing, computation, control and networking, into a small, accurate, powerful, certified device that can be used to enable new cost-efficient services.

Στέλιος Κουτρουμπίνας - 11o Forum Ενέργειας

Τοποθεσία

Επικοινωνία


loader