Υβριδικά (Phygital) Ολοκληρωμένο

23o Forum Ανάπτυξης - οργάνωση Σύμβουλος Επιχειρήσεων

a

λίγα λόγια για το συνέδριο

Για 23η συνεχή χρονιά ο «Σύμβουλος Επιχειρήσεων» και η Οργανωτική Επιτροπή του Forum Ανάπτυξης προγραμματίζουν τον προσεχή Νοέμβριο τις συνεδρίες και τις εκθεσιακές εκδηλώσεις του σημαντικότερου Αναπτυξιακού Πολυσυνεδρίου στο Δυτικό Άξονα της χώρας.

Φέτος, στο πλαίσιο των συνθηκών που διαμορφώνει η πανδημία της covid-19 και με πιστοποιημένη προτεραιότητα στην Υγεία και την Ασφάλεια όλων όσων εμπλέκονται στον Θεσμό του 23ου Forum Ανάπτυξης, οι εργασίες του θα πραγματοποιηθούν σε Phygital μορφή (υβριδικός συνδυασμός φυσικής συνεδριακής παρουσίας εμπλεκομένων και digital μετάδοσης των εκδηλώσεων).

Έτσι ανάλογα και με την εξέλιξη στη χώρα μας της πανδημίας θα υπάρχει ένας σχετικά περιορισμένος αριθμός συμμετεχόντων με φυσική παρουσία στις αίθουσες εκδηλώσεων του 23ου Forum Ανάπτυξης, ενώ οι χιλιάδες υπόλοιποι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα διαδραστικής διαδικτυακής παρουσίας στις συνεδρίες και τα υπόλοιπα events του πολυσυνεδρίου, μέσω live streaming και με τη χρήση των πλέον εξελιγμένων τεχνολογικών μέσων και πλατφορμών δικτύωσης.

Μια ιδέα του τρόπου μετάδοσης των εκδηλώσεων μπορείτε να δείτε στο recap video των πρόσφατων εκδηλώσεων του e-Forum Ενέργειας.

Κεντρική Θεματική Ενότητα του 23ου Forum Ανάπτυξης

+ΠΡΑΞΕΙΣ

για να βρούμε το χαμένο «τυρί»* .

Το θέμα είναι εμπνευσμένο από παγκόσμιο best seller “Ποιος πήρε το τυρί μου» του Johnson Spencer. Ένα ιδιαίτερα επίκαιρο αυτήν την περίοδο βιβλίο, που μας παρακινεί να δούμε,με νέα οπτική και στρατηγική διεξόδου, τις μεγάλες οικονομικές και κοινωνικές ανατροπές, που προκάλεσε με βίαιο τρόπο η πανδημία του κορωνοϊού στη χώρα μας και παγκοσμίως. Όλα δείχνουν ότι έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας για να βρούμε τις νέες ισορροπίες, σε ένα κόσμο που δεν θα είναι ίδιος με την πριν την πανδημία περίοδο. Θα είναι πολύ διαφορετικός.

Το «Τυρί» στην περίπτωση των δημόσιων συζητήσεων, που οι οργανωτές του 23ου Forum Ανάπτυξης προγραμματίζουν, αφορά όλους τους τομείς της οικονομίας και της ανάπτυξης.

Το τι κάνουμε στην προσπάθεια αναζήτησης λύσεων αφορά όλους τους φορείς της κοινωνίας μας, που μέσω του 23ου Forum Ανάπτυξης καλούνται να συνεισφέρουν σε αυτήν την κατεύθυνση με τις προτάσεις, τις θέσεις τους και κυρίως με το παράδειγμα τους.

a few words about the conference

For the 23rd consecutive year, the financial newspaper "Business Consultant" and the Organizing Committee of the Development Forum plan next November the sessions and exhibition events of the most important Development Conference in the Western Axis of the country.

This year, in the context of the conditions of the covid-19 pandemic and with a certified priority in Health and Safety of all those involved in the Institution of the 23rd Development Forum,the sessions and exhibition events will be carried out in Phygital format (hybrid combination of physical conference attendance and digital broadcast of events).

Thus, depending on how the pandemic will escalate in our country, there will be a relatively limited number of participants with physical presence in the event halls of the 23rd Development Forum, while thousands of other participants will have the opportunity to interact online in the sessions and other events of the multi-conference. via live streaming and the use of the most advanced technological means and networking platforms.

An idea of how the events are broadcast can be seen in the recap video of the recent events of the e-Energy Forum.

Main Thematic Unit of the 23rd Development Forum

+ ACTS

to find the lost "cheese" *.

The theme is inspired by the world best seller "Who got my cheese" by Johnson Spencer. A very topical book at the moment, which motivates us to see, with a new perspective and exit strategy, the great economic and social upheavals, which were violently caused by the coronavirus pandemic in our country and worldwide. Everything shows that we have a long way to go to find new balances, in a world that will not be the same as before the pandemic. It will be very different.

* "Cheese" in the case of public debates, which are organized by the organizers of the 23rd Development Forum, concerns all sectors of the economy and development.

What we do in the effort to find solutions concerns all the actors of our society, who through the 23rd Development Forum are invited to contribute in this direction with their proposals, positions and especially with their example.

Ετικέτες

Πρόγραμμα

Δευτέρα  23/11/2020: 12:00 – 14:00
ΙΝΒΙΣ - Ψηφιακή Καινοτομία και Ευφυΐα

Αναλυτικές πληροφορίες

Χαιρετισμός

 • Δημήτριος Σερπάνος, Διευθυντής Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων

Ομιλητές:

 • Αθανάσιος Καλογεράς, Διευθυντής Ερευνών Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων - Θέμα: Ψηφιακά Αντίγραφα στη Βιομηχανική Παραγωγή
 • Δημήτρης Πανόπουλος, Προϊστάμενος Τμήματος Έρευνας και Τεκμηρίωσης Αγοράς Εργασίας Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων - Θέμα: Data driven ανάλυση της αγοράς εργασίας - ο μηχανισμός διάγνωσης
 • Άρης Λάλος, Κύριος Ερευνητής Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων - Θέμα: Αποκεντρωμένα, Ασφαλή και Γνωστικά Κυβερνοφυσικά Συστήματα Συστημάτων για πιο εύρωστα συστήματα παραγωγής και αυτόματης οδήγησης
 • Χρήστος Ξουρής, Gaia Robotics - Θέμα: Έξυπνες Πρακτικές στον Αγροτικό τομέα
 • Χρήστος Αλεξάκος, Εντεταλμένος Ερευνητής Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων - Θέμα: Ευφυής ανίχνευση και αντιμετώπιση κυβερνοεπιθέσεων σε σύγχρονα συνδεδεμένα αυτόνομα οχήματα
 • Ιωάννης Μαρδίκης, Διευθυντής Ινστιτούτο Κυκλικής Οικονομίας και Κλιματικής Αλλαγής - EPLO - Θέμα: Η Κυκλική Οικονομία στην εποχή της NextGenerationEU
 • Ευάγγελος Βλάχος, Εντεταλμένος Ερευνητής Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων, Θέμα: Ευκαιρίες και Προκλήσεις για Μη Επανδρωμένα Ιπτάμενα Οχήματα (UAVs) πέραν της Γραμμής Όρασης
 • Πέτρος Γανός, Προϊστάμενος Τμήματος Σχεδιασμού και Μελετών Δήμος Πατρέων - Θέμα: Πρωτοβουλίες Έξυπνης Πόλης στην Πάτρα
 • Σταύρος Νούσιας, Ερευνητικός Συνεργάτης Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων - Θέμα: Αλγόριθμοι Τεχνητής Νοημοσύνης με εφαρμογή σε Μνημεία Πολιτιστικής Κληρονομιάς - η προσέγγιση Warmest
 • Μαρία Μακρή, Προϊσταμένη Τμήματος Τεχνικών Εφαρμογών Διεύθυνση Βιομηχανίας, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος - Θέμα: Ηλεκτροκίνηση και Έξυπνη Πόλη στη Δυτική Ελλάδα
 • Γεώργιος Μυλωνάς, Κύριος Ερευνητής Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων - Θέμα: Εφαρμογές του Διαδικτύου των Πραγμάτων για την εξοικονόμηση ενέργειας και την αειφορία στην εκπαίδευση

Δημήτριος Σερπάνος

Διευθυντής Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων

Αθανάσιος Καλογεράς

Διευθυντής Ερευνών Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων

Δημήτρης Πανόπουλος

Προϊστάμενος Τμήματος Έρευνας και Τεκμηρίωσης Αγοράς Εργασίας Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

Άρης Λάλος

Κύριος Ερευνητής Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων

Χρήστος Ξουρής

Gaia Robotics

Χρήστος Αλεξάκος

Εντεταλμένος Ερευνητής Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων

Ιωάννης Μαρδίκης

Διευθυντής Ινστιτούτο Κυκλικής Οικονομίας και Κλιματικής Αλλαγής

Ευάγγελος Βλάχος

Εντεταλμένος Ερευνητής Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων

Πέτρος Γανός

Προϊστάμενος Τμήματος Σχεδιασμού και Μελετών Δήμος Πατρέων

Σταύρος Νούσιας

Ερευνητικός Συνεργάτης Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων

Μαρία Μακρή

Προϊσταμένη Τμήματος Τεχνικών Εφαρμογών Διεύθυνση Βιομηχανίας, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος

Γεώργιος Μυλωνάς

Κύριος Ερευνητής Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων

 

Δευτέρα  23/11/2020: 23:00 – 00:00
Βραδιά Ερευνητή 2020: Αστρονομική Εταιρεία Πάτρας "Ωρίων"

Αναλυτικές πληροφορίες

Ομιλητής

Θέμος Κάλλος, Founders Metamaterial Technologies Inc. / CEO, CSO

Συντονισμός

Κορίνα Ατσοπάρδη, Βιολόγος -Υποψήφια PhD Τμήματος Φαρμακευτικής Πανεπιστημίου Πατρών

Θέμος Κάλλος

Founders Metamaterial Technologies Inc. / CEO, CSO

Κορίνα Ατσοπάρδη

Βιολόγος -Υποψήφια PhD Τμήματος Φαρμακευτικής Πανεπιστημίου Πατρών

 

Τρίτη  24/11/2020: 19:00 – 20:00
Βραδιά Ερευνητή 2020: Η ερευνητική και εκπαιδευτική δραστηριότητα των Μουσείων

Αναλυτικές πληροφορίες

Ομιλητές:

 • Βοτανικό, Παναγιώτης Δημόπουλος, Καθηγητής Τμ. Βιολογίας, Παν. Πατρών
 • Μαρία Πανίτσα, Επίκ, Καθηγήτρια Τμ. Βιολογίας, Παν. Πατρών
 • Επιστημών και Τεχνολογίας, Ιωάννης Ηλιόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Διευθυντής ΜΕΤ ΠΠ & Πένυ Θεολόγη-Γκούτη, Υπεύθυνη ΜΕΤ ΠΠ
 • Ζωολογικό, Γιώργος Μήτσαινας, Λέκτορας, Τμ. Βιολογίας, Παν/μιο Πατρών

Παναγιώτης Δημόπουλος

Καθηγητής Τμ. Βιολογίας, Παν. Πατρών

Μαρία Πανίτσα

Επίκ, Καθηγήτρια Τμ. Βιολογίας, Παν. Πατρών

Ιωάννης Ηλιόπουλος

Αναπληρωτής Καθηγητής, Διευθυντής ΜΕΤ ΠΠ & Πένυ Θεολόγη-Γκούτη, Υπεύθυνη ΜΕΤ ΠΠ

Γιώργος Μήτσαινας

Λέκτορας, Τμ. Βιολογίας, Παν/μιο Πατρών

 

Τετάρτη  25/11/2020: 18:00 – 20:00
Βραδιά Ερευνητή 2020: Η συμβολή της ελληνικής ερευνητικής κοινότητας στην μάχη κατά της COVID-19

Αναλυτικές πληροφορίες

Αριστοτέλειο Παν/μιο Θεσσαλονίκης, ΕΚΕΤΑ, ΕΚΠΑ, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, ΙΤΕ, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Πανεπιστήμιο Πατρών

ΟΜΙΛΗΤΕΣ:

 • Χρήστος Ουζούνης, Καθηγητής ΑΠΘ και CSO DNASequence SRL - Θέμα: Capacity building for tracing SARS-CoV-2 in built environments
 • Βασίλειος Γοργούλης, Καθηγητής ΕΚΠΑ - Θέμα: Δραστηριότητες της εμβληματικής δράσης GREECEVSCORONA στη διάγνωση και έρευνα της COVID-19
 • Δρ. Κωνσταντία Ζαρκογιάννη, Καθηγήτρια ΕΜΠ - Θέμα: Smarty4covid: Ευφυές σύστημα υποστήριξης αποφάσεων για την αντιμετώπιση της πανδημίας Covid-19
 • Σταματία Λαΐδου, Βιολόγος, Υποψήφια Διδάκτωρ ΑΠΘ, ερευνήτρια Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών | Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης, ΙΝΕΒ/ΕΚΕΤΑ - Θέμα: ΙΝΕΒ|ΕΚΕΤΑ: στο προσκήνιο της έρευνας και της διάγνωσης του SARS-CoV-2
 • καθ. Νεκτάριος Βιδάκης & επ. καθ. Μάρκος Πετούσης, Εργαστήριο Μηχανολογίας Ακριβείας, Αντίστροφης Μηχανικής και Εμβιομηχανικής, Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο - Θέμα: Η συμβολή της Ελληνικής 3D-Printing κοινότητας στην αντιμετώπιση της Πανδημίας: Το παράδειγμα του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου
 • Δημήτρης Κουτσιούλης, EnzyQuest - Θέμα: Ανάπτυξη ενζύμων και κιτ μοριακής διάγνωσης του SARSCoV2
 • Σέργιος Κατσαρός, BIOPIX-T - Θέμα: IRIS - Μία φορητή συσκευή μοριακής ανίχνευσης κορωνοϊού
 • Δημήτρης Κουρέτας, Καθηγητής Φυσιολογίας Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας - Θέμα: Αγροδιατροφικό μοντέλο στη μετά –covid εποχή
 • Κωνσταντίνος Πουλάς, Αν. καθηγητής Βιοχημείας του Τμήματος Φαρμακευτικής Πανεπιστημίου Πατρών - Θέμα: Το Πανεπιστημιακό εργαστήριο στη μάχη κατά της COVID-19

Χρήστος Ουζούνης

Καθηγητής ΑΠΘ και CSO DNASequence SRL

Βασίλειος Γοργούλης

Καθηγητής ΕΚΠΑ

Κωνσταντία Ζαρκογιάννη

Δρ., Καθηγήτρια ΕΜΠ

Σταματία Λαΐδου

Βιολόγος, Υποψήφια Διδάκτωρ ΑΠΘ, ερευνήτρια Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών | Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης, ΙΝΕΒ/ΕΚΕΤΑ

Νεκτάριος Βιδάκης

καθ., Εργαστήριο Μηχανολογίας Ακριβείας, Αντίστροφης Μηχανικής και Εμβιομηχανικής, Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Μάρκος Πετούσης

επικ. καθ., Εργαστήριο Μηχανολογίας Ακριβείας, Αντίστροφης Μηχανικής και Εμβιομηχανικής, Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Δημήτρης Κουτσιούλης

Διευθύνων Σύμβουλος EnzyQuest

Σέργιος Κατσαρός

BIOPIX-T

Δημήτρης Κουρέτας

Καθηγητής Φυσιολογίας Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Κωνσταντίνος Πουλάς

Αν. καθηγητής Βιοχημείας του Τμήματος Φαρμακευτικής Πανεπιστημίου Πατρών

 

Τετάρτη  25/11/2020: 20:30 – 22:00
Βραδιά Ερευνητή 2020: Science Reactors - Διαδικτυακή παράσταση Standup Science

Αναλυτικές πληροφορίες

Ομιλητές:

 • Ερμής Ζαχαρόπουλος, Πληροφορικός, παρουσιαστής
 • Κώστας Περιστέρης, Γιατρός/γυναικολόγος
 • Αντωνία Καραμολέγκου, Γλωσσολόγος
 • Γιάννης Κοντογιάννης, Αστροφυσικός
 • Δημήτρης Παπαγεωργίου, Φυσικός
 • Ελένη Γραμματικοπούλου, Επικοινωνία της Επιστήμης/ υπεύθυνη της ομάδας Science Reactors

Ερμής Ζαχαρόπουλος

Πληροφορικός παρουσιαστής

Κώστας Περιστέρης

Γιατρός/γυναικολόγος

Αντωνία Καραμολέγκου

Γλωσσολόγος

Γιάννης Κοντογιάννης

Αστροφυσικός

Δημήτρης Παπαγεωργίου

Φυσικός

Ελένη Γραμματικοπούλου

Επικοινωνία της Επιστήμης / υπεύθυνη της ομάδας Science Reactors

 

Παρασκευή  27/11/2020: 12:00 – 14:00
LOOPER ΙΚΕ - Ψηφιακός μετασχηματισμός - Εφαρμογές, ΙΟΤ και Αυτοματισμοί

Αναλυτικές πληροφορίες

Χαιρετισμός

ΟΜΙΛΗΤΕΣ:

 • Τζέριες Μπεσαράτ, CEO Looper IKE
 • Νίκος Λάγιος, COO Looper IKE
 • Γιάννης Γαροφαλάκης, Καθηγητής, Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής
 • Χρυσόστομος Στύλιος, Καθηγητής, Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων - Διευθυντής στο εργαστήριο Γνώσης και Ευφυούς Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Τζέριες Μπεσαράτ

CEO Looper IKE

Νίκος Λάγιος

COO Looper IKE

Γιάννης Γαροφαλάκης

Καθηγητής, Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής

Χρυσόστομος Στύλιος

Καθηγητής, Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων - Διευθυντής στο εργαστήριο Γνώσης και Ευφυούς Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

 

Παρασκευή  27/11/2020: 20:00 – 21:00
Βραδιά Ερευνητή 2020: Pint of Science

Αναλυτικές πληροφορίες

Ομιλητές:

 • Μαρία Θέμελη, Αν. Καθηγήτρια, University medical centers, Amsterdam - Θέμα: Το θαυμαστό ταξίδι: οδηγώντας τα CAR T ενάντια στον καρκίνο
 • Ιωάννης Παπαντωνίου, Ερευνητής του Ινστιτούτου Επιστημών Χημικής Μηχανικής, ΙΤΕ Πάτρας Επισκέπτης καθηγητής KULeuven - Θέμα: Τεχνολογίες για την παραγωγή ζωντανών εμφυτευμάτων – Όργανα από το ράφι;

Μαρία Θέμελη

Αν. Καθηγήτρια, University medical centers, Amsterdam

Ιωάννης Παπαντωνίου

Ερευνητής του Ινστιτούτου Επιστημών Χημικής Μηχανικής, ΙΤΕ Πάτρας Επισκέπτης καθηγητής KULeuven

Σάββατο  28/11/2020: 18:00 – 20:00
Ομοσπονδία Εμπορικών Συλλόγων Πελοποννήσου και Νοτιοδυτικής Ελλάδος - Εμπορικός Εισαγωγικός Σύλλογος Πατρων: Covid & post Covid-19, η επόμενη μέρα μετά την πανδημία

Αναλυτικές πληροφορίες

Χαιρετισμοί:

 • Γιώργος Βαγενάς, Πρόεδρος ΟΕΣΠ
 • Κώστας Ζαφειρόπουλος, Πρόεδρος ΕΕΣΠ

ΟΜΙΛΗΤΕΣ:

 • Διονύσης Τεμπονέρας, Νομικός - Εργατολόγος - Θέμα: Ασφαλιστικός και Πτωχευτικό νόμος, ποια είναι τα νέα δεδομένα;
 • Γιώργος Παππάς, Οικονομολόγος - Πρόεδρος οικονομικού επιμελητήριου Δυτικής Ελλάδας - Θέμα: Το νέο αναπτυξιακό σχέδιο για την Ελλάδα, προκλήσεις και απειλές
 • Προκόπης Θεοδωρίδης, Αναπλ. Καθηγητής Μάρκετινγκ, Πρόεδρος Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων, Πανεπιστήμιο Πατρών - Θέμα: Νέες καταναλωτικές συμπεριφορές και αλλαγές στο υπάρχον μοντέλο κατανάλωσης (H ενότητα παρουσιάζεται υπό την αιγίδα του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων, Πανεπιστήμιο Πατρών)
 • Δημήτρης Γκίκας, IT Engineer/ Digital Marketing Expert. Digital Marketing Director@Oweb Digital Experience, Researcher, University of Patras - Θέμα: Ηλεκτρονικό μάρκετινγκ & εμπόριο: ευκαιρίες και κίνδυνοι
 • Έλενα Καλημέρη, Νομικός – community manager impact hub Athens - Θέμα: Εφαρμογές κοινωνικής καινοτομίας στο τοπικό εμπόριο

Συντονιστής:

 • Αναστάσιος Νικολακόπουλος, Ειδ. Γραμματέας Εμπορικού και Εισαγωγικού Συλλόγου Πατρών

Γιώργος Βαγενάς

Πρόεδρος ΟΕΣΠ

Κώστας Ζαφειρόπουλος

Πρόεδρος ΕΕΣΠ

Διονύσης Τεμπονέρας

Νομικός - Εργατολόγος

Γιώργος Παππάς

Οικονομολόγος - Πρόεδρος οικονομικού επιμελητήριου Δυτικής Ελλάδας

Προκόπης Θεοδωρίδης

Αναπλ. Καθηγητής Μάρκετινγκ, Πρόεδρος Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων, Πανεπιστήμιο Πατρών

Δημήτρης Γκίκας

IT Engineer/ Digital Marketing Expert. Digital Marketing Director@Oweb Digital Experience, Researcher, University of Patras

Έλενα Καλημέρη

Νομικός – community manager impact hub Athens

Αναστάσιος Νικολακόπουλος

Ειδ. Γραμματέας Εμπορικού και Εισαγωγικού Συλλόγου Πατρών

 

Κυριακή  29/11/2020: 10:00 – 12:00
ΠΟΜΙΔΑ & Ένωση Ιδιοκτητών Ακινήτων Νομού Αχαϊας - Τα νέα δεδομένα για την Ακίνητη Περιουσία σε συνδυασμό και με την πανδημία της Covid-19

Αναλυτικές πληροφορίες

ΠΟΜΙΔΑ & Ένωση Ιδιοκτητών Ακινήτων Νομού Αχαΐας

ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΟΜΙΛΗΤΗΣ:

 • Νίκος Ταγαράς, Υφυπουργός Περιβάλλοντος & Ενέργειας, Βουλευτής Κορινθίας

ΟΜΙΛΗΤΕΣ:

 • Γιώργος Ρούσκας, Συμβολαιογράφος, Πρόεδρος Ελληνικής και Διεθνούς Ενώσεως Συμβολαιογράφων.
 • Αντώνης Μουζάκης, Οικονομολόγος, Λογιστής, Φοροτεχνικός.
 • Κώστας Χαϊδούτης, Δικηγόρος, Αντιπρόεδρος ΠΟΜΙΔΑ & Πρόεδρος Ένωσης Ιδιοκτητών Θεσσαλονίκης.
 • Αναστάσιος Βάππας, Δικηγόρος Α.Π., Γενικός Γραμματεύς ΠΟΜΙΔΑ.
 • Κυριακή Αθανασιάδη, Δικηγόρος, Πρόεδρος της (Ε.Ι.Α.Ν.Α), Ειδική Γραμματέας της Π.ΟΜ.ΙΔ.Α.
 • Νικόλαος Παπάκος, τ. Πρόεδρος Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών, μέλος του Δ.Σ της Ε.Ι.Α.Ν.Α.
 • Νίκος Κεχαγιόγλου, Ασφαλιστής, Υπεύθυνος Προγράμματος Ασφάλισης Κτιρίων Μελών ΠΟΜΙΔΑ.
 • Άλκης Κωφός, Φοροτεχνικός Σύμβουλος ΠΟΜΙΔΑ

Τις εργασίες της εκδήλωσης θα συντονίσει ο κ. Στράτος Παραδιάς, Δικηγόρος Α.Π., Πρόεδρος της Π.ΟΜ.ΙΔ.Α και της Διεθνούς Ενώσεως Ιδιοκτητών Ακινήτων (UIPI) και η κα Κυριακή Αθανασιάδη, Δικηγόρος Πατρών, Ειδ. Γραμματεύς της ΠΟΜΙΔΑ.

Νίκος Ταγαράς

Υφυπουργός Περιβάλλοντος & Ενέργειας, Βουλευτής Κορινθίας

Γιώργος Ρούσκας

Συμβολαιογράφος, Πρόεδρος Ελληνικής και Διεθνούς Ενώσεως Συμβολαιογράφων

Αντώνης Μουζάκης

Οικονομολόγος, Λογιστής, Φοροτεχνικός

Κώστας Χαϊδούτης

Δικηγόρος, Αντιπρόεδρος ΠΟΜΙΔΑ & Πρόεδρος Ένωσης Ιδιοκτητών Θεσσαλονίκης

Αναστάσιος Βάππας

Δικηγόρος Α.Π., Γενικός Γραμματεύς ΠΟΜΙΔΑ

Κυριακή Αθανασιάδη

Δικηγόρος, Πρόεδρος της (Ε.Ι.Α.Ν.Α), Ειδική Γραμματέας της Π.ΟΜ.ΙΔ.Α.

Νικόλαος Παπάκος

τ. Πρόεδρος Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών, μέλος του Δ.Σ της Ε.Ι.Α.Ν.Α.

Νίκος Κεχαγιόγλου

Ασφαλιστής, Υπεύθυνος Προγράμματος Ασφάλισης Κτιρίων Μελών ΠΟΜΙΔΑ

Άλκης Κωφός

Φοροτεχνικός Σύμβουλος ΠΟΜΙΔΑ

Στράτος Παραδιάς

Δικηγόρος Α.Π., Πρόεδρος της Π.ΟΜ.ΙΔ.Α και της Διεθνούς Ενώσεως Ιδιοκτητών Ακινήτων (UIPI)

 

Τρίτη  01/12/2020: 18:00 – 20:00
Ο Πολιτισμός την «επόμενη μέρα» μετά την Covid-19

Αναλυτικές πληροφορίες

Ομιλητές:

 • Διονύσης Καρατζάς, Φιλόλογος, Ποιητής
 • Γιώργος Ανδρέου, Συνθέτης
 • Λευτέρης Γιοβανίδης, Θεατρικός Σκηνοθέτης
 • Βασίλης Κοσμόπουλος, Σκηνοθέτης - Παραγωγός

Παρεμβάσεις:

 • Σταύρος Σολωμός, Καλλιτεχνικός Διευθυντής της Πολυφωνικής Χορωδίας Πάτρας
 • Νίκος Σαραφόπουλος, Συγγραφέας – Ερευνητής
 • Βάγια Ζεππάτου, Μουσικολόγος – καλλιτεχνική διευθύντρια της Ορχήστρας Νυχτών Εγχόρδων «Θανάσης Τσιπινάκης»
 • Γιάννης Γεωργακάκης,Τακτικό Mέλος της Εταιρείας Ελλήνων Θεατρικών Συγγραφέων-Ιδρυτικό Μέλος και Σκηνοθέτης Ερασιτεχνικού Σχήματος Πάτρας "Ρεφενέ"
 • Ανδρέας Τσιλίρας, Πολιτιστικός Διαχειριστής, Συνιδρυτής «Mosaic//Πολιτισμός και Δημιουργικότητα»

Συντονισμός:

 • Παναγιώτης Γιαλένιος, Εκδότης «Συμβούλου Επιχειρήσεων»

Διονύσης Καρατζάς

Φιλόλογος, Ποιητής

Γιώργος Ανδρέου

Συνθέτης

Λευτέρης Γιοβανίδης

Θεατρικός Σκηνοθέτης

Βασίλης Κοσμόπουλος

Σκηνοθέτης - Παραγωγός

Σταύρος Σολωμός

Καλλιτεχνικός Διευθυντής της Πολυφωνικής Χορωδίας Πάτρας

Νίκος Σαραφόπουλος

Συγγραφέας – Ερευνητής

Βάγια Ζεππάτου

Μουσικολόγος – καλλιτεχνική διευθύντρια της Ορχήστρας Νυχτών Εγχόρδων «Θανάσης Τσιπινάκης»

Γιάννης Γεωργακάκης

Τακτικό Mέλος της Εταιρείας Ελλήνων Θεατρικών Συγγραφέων-Ιδρυτικό Μέλος και Σκηνοθέτης Ερασιτεχνικού Σχήματος Πάτρας "Ρεφενέ"

Ανδρέας Τσιλίρας

Πολιτιστικός Διαχειριστής, Συνιδρυτής «Mosaic//Πολιτισμός και Δημιουργικότητα»

 

Παρασκευή  04/12/2020: 12:00 – 13:00
Δικηγορικός Σύλλογος Πατρών - Η προσαρμογή της Δικαιοσύνης, εν μέσω πανδημίας, ως μοχλός ανάπτυξης για την μετά covid εποχή

Αναλυτικές πληροφορίες

Χαιρετισμός

 • Αθανάσιος Ζούπας, Πρόεδρος Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών
 • Άγγελος Τσιγκρής, Δικηγόρος, Βουλευτής Ν.Δ.

Ομιλητές

 • Δημήτρης Αναστασόπουλος, Δικηγόρος, ΜΔ Ποινικών Επιστημών, Πρόεδρος Ε.Ε.Ν. e-Θέμις, Σύμβουλος ΔΣΑ
 • Τάσος Σπηλιόπουλος, Δικηγόρος Πατρών, Αντιπρόεδρος Ε.Ε.Ν. e- Θέμις
 • Γεώργιος Τσίρης, Β’ Αντιπρόεδρος Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών

Αθανάσιος Ζούπας

Πρόεδρος Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών

Άγγελος Τσιγκρής

Δικηγόρος, Βουλευτής Ν.Δ.

Δημήτρης Αναστασόπουλος

Δικηγόρος, ΜΔ Ποινικών Επιστημών, Πρόεδρος Ε.Ε.Ν. e-Θέμις, Σύμβουλος ΔΣΑ

Τάσος Σπηλιόπουλος

Δικηγόρος Πατρών, Αντιπρόεδρος Ε.Ε.Ν. e- Θέμις

Γεώργιος Τσίρης

Β’ Αντιπρόεδρος Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών

 

Παρασκευή  04/12/2020: 18:00 – 20:00
Επιμελητήριο Αχαΐας - Την επόμενη μέρα της πανδημίας Covid-19 τι;

Αναλυτικές πληροφορίες

Επιμελητήριο Αχαΐας

Χαιρετισμοί:

 • Νεκτάριος Φαρμάκης, Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας
 • Πλάτων Μαρλαφέκας, Πρόεδρος Επιμελητηρίου Αχαΐας

Ομιλητές:

 • Θόδωρος Σκυλακάκης, Αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών
 • Μαρία Σπυράκη, Ευρωβουλευτής
 • Δημήτρης Σκάλκος, Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Επενδύσεων & ΕΣΠΑ

Συντονιστής:

 • Μιχάλης Βασιλάκης, Δημοσιογράφος

Νεκτάριος Φαρμάκης

Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας

Πλάτων Μαρλαφέκας

Πρόεδρος Επιμελητηρίου Αχαΐας

Θόδωρος Σκυλακάκης

Αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών

Μαρία Σπυράκη

Ευρωβουλευτής

Δημήτρης Σκάλκος

Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Επενδύσεων & ΕΣΠΑ

 

Σάββατο  05/12/2020: 18:00 – 20:00
Οικονομικό Επιμελητήριο Βορειοδυτικής Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδος - Οι Επιπτώσεις της Πανδημίας στην Οικονομία - Προτάσεις για την επόμενη μέρα

Αναλυτικές πληροφορίες

Οικονομικό Επιμελητήριο Βορειοδυτικής Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδος

Χαιρετισμός:

 • Γιώργος Παππάς, Πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Β/Δ Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδος

Παρουσίαση οικ. στοιχείων

 • Εύη Βεργοπούλου, Μέλος Τοπικής Διοίκησης Οικονομικού Επιμελητηρίου Β/Δ Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδος

Ομιλητές:

 • Βασίλειος - Πέτρος Σπανάκης, Οικονομολόγος, Βουλευτής Νοτίου Τομέα Β' Αθηνών ΝΔ
 • Τρύφων Αλεξιάδης, Πρ. Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών, Αναπληρωτής Τομεάρχης Οικονομικών ΣΥΡΙΖΑ - Βουλευτής Β' Πειραιά
 • Φίλιππος Σαχινίδης, Πρ. Υπουργός Οικονομικών, Μέλος Εκτελεστικού Πολιτικού Συμβουλίου Κινήματος Αλλαγής
 • Νίκος Καραθανασόπουλος, Βουλευτής του ΚΚΕ

Συντονιστής:

 • Παναγιώτης Σακελλαρόπουλος , Δημοσιογράφος

Γιώργος Παππάς

Πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Β/Δ Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδος

Εύη Βεργοπούλου

Μέλος Τοπικής Διοίκησης Οικονομικού Επιμελητηρίου Β/Δ Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδος

Βασίλειος-Πέτρος Σπανάκης

Βουλευτής Νοτίου Τομέα Β' Αθηνών ΝΔ

Τρύφων Αλεξιάδης

Πρ. Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών, Αναπληρωτής Τομεάρχης Οικονομικών ΣΥΡΙΖΑ - Βουλευτής Β' Πειραιά

Φίλιππος Σαχινίδης

Πρ. Υπουργός Οικονομικών, Μέλος Εκτελεστικού Πολιτικού Συμβουλίου Κινήματος Αλλαγής

Νίκος Καραθανασόπουλος

Βουλευτής του ΚΚΕ

 

Τρίτη  08/12/2020: 18:00 – 20:00
ΝΗΡΕΑΣ - Εναλλακτικοί τρόποι δράσεων και αντιδράσεων των Οργανώσεων για την Υγεία, το Περιβάλλον, τον Πολιτισμό και την Κοινωνία σύμφωνα με τα νέα δεδομένα

Αναλυτικές πληροφορίες

Ένωση Προστασίας Φυσικού και Πολιτιστικού Περιβάλλοντος Κορινθιακού-Πατραϊκού "Ο ΝΗΡΕΑΣ"

Ομιλητές:

 • Αθανάσιος Θεοδωρόπουλος, Εκπρόσωπος Συλλόγου προστασίας Υγείας και Περιβάλλοντος περιοχής Κ.Υ. Χαλανδρίτσας
 • Γεώργιος Κανέλλης, Εκπρόσωπος Οικολογικής Κίνησης Πάτρας (ΟΙΚΙΠΑ )
 • Γιώργος Νικόπουλος, Δικηγόρος παρ' Αρείω Πάγω
 • Γεώργιος Παλαμάρης, Εκπρόσωπος Εξωραϊστικού Συλλόγου Πύργου Κορινθίας «Ο ΕΡΜΗΣ»

Αθανάσιος Θεοδωρόπουλος

Εκπρόσωπος Συλλόγου προστασίας Υγείας και Περιβάλλοντος περιοχής Κ.Υ. Χαλανδρίτσας

Γεώργιος Κανέλλης

Εκπρόσωπος Οικολογικής Κίνησης Πάτρας (ΟΙΚΙΠΑ )

Γιώργος Νικόπουλος

Δικηγόρος παρ' Αρείω Πάγω

Γεώργιος Παλαμάρης

Εκπρόσωπος Εξωραϊστικού Συλλόγου Πύργου Κορινθίας «Ο ΕΡΜΗΣ»

 

Παρασκευή  11/12/2020: 12:00 – 14:00
Europe Direct Πάτρας Π.Δ.Ε. - Οι πολιτικές της ΕΕ για τη στήριξη της δημόσιας υγείας

Αναλυτικές πληροφορίες

Europe Direct Πάτρας Π.Δ.Ε.

Ομιλητές:

 • Κωνσταντίνος Τσουτσοπλίδης,Επικεφαλής του Γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα, Θέμα : «Προς μια ενιαία Ευρωπαϊκή πολιτική για την υγεία;»
 • Χαράλαμπος Μπονάνος, Αντιπεριφερειάρχης Αχαΐας υπεύθυνος για θέματα δημόσιας υγείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, Θέμα : «Δημόσια Υγεία & Covid 19»
 • Άννα Μαστοράκου, Πρόεδρος Ιατρικού Συλλόγου Πατρών, Θέμα : «COVID-19: Οι προκλήσεις της επόμενης ημέρας στη δημόσια υγεία»
 • Αναστασία Μπαρμπούνη, Καθηγήτρια Δημόσιας Υγείας και Πρόληψης Νόσων του Τμήματος Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας ,Σχολή Δημόσιας Υγείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

Συντονισμός:

 • Ευαγγελία Αθανασοπούλου , Στέλεχος Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, Επικεφαλής Κέντρου Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης '' Europe Direct Patras - ΠΔΕ''

Κωνσταντίνος Τσουτσοπλίδης

Επικεφαλής του Γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα

Χαράλαμπος Μπονάνος

Αντιπεριφερειάρχης Αχαΐας, Υπεύθυνος για θέματα δημόσιας υγείας της Π.Δ.Ε.

Άννα Μαστοράκου

Πρόεδρος Ιατρικού Συλλόγου Πατρών

Αναστασία Μπαρμπούνη

Καθηγήτρια Δημόσιας Υγείας και Πρόληψης Νόσων του Τμήματος Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας ,Σχολή Δημόσιας Υγείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

 

Παρασκευή  11/12/2020: 18:00 – 20:00
Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο - Σύνδεση των Πανεπιστημίων με την πραγματική οικονομία, τη βιομηχανία και την αγορά εργασίας

Αναλυτικές πληροφορίες

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

Ομιλητές:

 • Άδωνις Γεωργιάδης, Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων
 • Βασίλειος Διγαλάκης, Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων
 • Δρ. Γεώργιος Αναστασόπουλος, Αντιπροέδρος του Αμερικανικού φορέα Διαπίστευσης IAS-International Accreditation Service
 • Κλεομένης Μπάρλος, Πρόεδρος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδας, Ομότιμος Καθηγητής Παν. Πατρών
 • Στάθης Ευσταθόπουλος, Αντιπρόεδρος Ακαδημαϊκών Θεμάτων ΕΑΠ, Καθηγητής Ιατρικής Φυσικής, Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
 • Κωνσταντίνος Καραμάνης, Αντιπρόεδρος Έρευνας ΕΑΠ, Αν Καθηγητής Οικονομικών, Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Σχολιάζει ο Οδυσσέας Ζώρας, Πρόεδρος ΕΑΠ, τ. Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κρήτης

Συντονιστής:

 • Σπύρος Χαριτάτος, Δημοσιογράφος

Άδωνις Γεωργιάδης

Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων

Βασίλειος Διγαλάκης

Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων

Γιώργος Αναστασόπουλος

Αντιπροέδρος του Αμερικανικού φορέα Διαπίστευσης IAS-International Accreditation Service

Κλεομένης Μπάρλος

Πρόεδρος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδας, Ομότιμος Καθηγητής Παν. Πατρών

Στάθης Ευσταθόπουλος

Αντιπρόεδρος Ακαδημαϊκών Θεμάτων ΕΑΠ, Καθηγητής Ιατρικής Φυσικής, Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Κωνσταντίνος Καραμάνης

Αντιπρόεδρος Έρευνας ΕΑΠ, Αν Καθηγητής Οικονομικών, Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Οδυσσέας Ζώρας

Πρόεδρος ΕΑΠ, τ. Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κρήτης

Σπύρος Χαριτάτος

Δημοσιογράφος

 

Σάββατο  12/12/2020: 11:00 – 13:00
Παρουσίαση της δράσης «Σύγχρονη Μεταποίηση στη Δυτική Ελλάδα» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα 2014-2020»

Αναλυτικές πληροφορίες

Διαχειριστική Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Δυτικής Ελλάδος – Πελοποννήσου - Ηπείρου & Ιονίων Νήσων

Ομιλητές:

 • Πλάτων Μαρλαφέκας, Πρόεδρος Διαχειριστικής Ευρωπαϊκών προγραμμάτων, Πρόεδρος Επιμελητηρίου Αχαΐας.
 • Βασίλης Αϊβαλής, Εκτελεστικός Διευθυντής Διαχειριστικής Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
 • Ανδρέας Καλογερόπουλος, Υπεύθυνος δράσεων ΠΕΠ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
 • Άρης Μαμασιούλας, Εκπρόσωπος της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
 • Ευάγγελος Γεωργίου, Εκπρόσωπος της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

Συντονιστής:

 • Βασίλειος Γκοτσούλιας, Υπεύθυνος τμήματος Πληροφόρησης & Δημοσιότητας Διαχειριστικής Ευρωπαϊκών προγραμμάτων

Πλάτων Μαρλαφέκας

Πρόεδρος Διαχειριστικής Ευρωπαϊκών προγραμμάτων, Πρόεδρος Επιμελητηρίου Αχαΐας

Βασίλης Αϊβαλής

Eκτελεστικός Διευθυντής Διαχειριστικής Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων

Ανδρέας Καλογερόπουλος

Υπεύθυνος δράσεων ΠΕΠ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Άρης Μαμασιούλας

Εκπρόσωπος της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

Ευάγγελος Γεωργίου

Εκπρόσωπος της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

Βασίλειος Γκοτσούλιας

Υπεύθυνος τμήματος Πληροφόρησης & Δημοσιότητας Διαχειριστικής Ευρωπαϊκών προγραμμάτων

 

Δευτέρα  14/12/2020: 18:00 – 20:00
Θεσμικοί εκπρόσωποι απο όλο το φάσμα της κοινωνίας παρεμβαίνουν για την "επόμενη ημέρα μετά την covid-19"

Αναλυτικές πληροφορίες

Επίσημη εκδήλωση Οργανωτών 23ου Forum Ανάπτυξης

Χαιρετισμοί-παρεμβάσεις:

 • Μητροπολίτης Πατρών κ.κ Χρυσόστομος
 • Νεκτάριος Φαρμάκης, Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας
 • Κώστας Πελετίδης, Δήμαρχος Πατρέων
 • Γιώργος Παπανδρέου, Πρώην Πρωθυπουργός, Βουλευτής Αχαΐας ΚΙΝΑΛ
 • Αθανάσιος Παπαδόπουλος, Πρόεδρος Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Δυτικής Ελλάδος. Δήμαρχος Καλαβρύτων,
 • Πλάτων Μαρλαφέκας, Πρόεδρος Επιμελητηρίου Αχαΐας
 • Κλεομένης Μπάρλος, Πρόεδρος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδας
 • Άγγελος Τσιγκρής, Βουλευτής Αχαΐας ΝΔ
 • Αθανασία (Σία) Αναγνωστοπούλου, Βουλευτής Αχαΐας ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία
 • Χριστίνα Αλεξοπούλου, Βουλευτής Αχαΐας ΝΔ
 • Νίκος Καραθανασόπουλος, Βουλευτής Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος
 • Χρήστος Μπούρας, Πρύτανης Πανεπιστημίου Πατρών
 • Βασίλης Αϊβαλής, Πρόεδρος ΤΕΕ/ΤΔΕ
 • Άννα Μαστοράκου, Πρόεδρος Ιατρικού Συλλόγου Πατρών
 • Παναγιώτης Τσώνης, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος ΟΛΠΑ ΑΕ
 • Παναγιώτης Σκέντζος, Πρόεδρος Ομοσπονδίας Επαγγελματικών Βιοτεχνικών Εμπορικών Σωματείων Ν. Αχαΐας

κ.κ. Χρυσόστομος

Μητροπολίτης Πατρών

Νεκτάριος Φαρμάκης

Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας

Κώστας Πελετίδης

Δήμαρχος Πατρέων

Γιώργος Παπανδρέου

Πρώην Πρωθυπουργός

Αθανάσιος Παπαδόπουλος

Πρόεδρος Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Δυτικής Ελλάδος. Δήμαρχος Καλαβρύτων

Πλάτων Μαρλαφέκας

Πρόεδρος Επιμελητηρίου Αχαΐας

Κλεομένης Μπάρλος

Πρόεδρος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδας

Άγγελος Τσιγκρής

Βουλευτής Αχαΐας ΝΔ

Αθανασία (Σία) Αναγνωστοπούλου

Βουλευτής Αχαΐας ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία

Χριστίνα Αλεξοπούλου

Βουλευτής Αχαΐας ΝΔ

Νίκος Καραθανασόπουλος

Βουλευτής Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος

Χρήστος Μπούρας

Πρύτανης Πανεπιστημίου Πατρών

Βασίλης Αϊβαλής

Πρόεδρος ΤΕΕ/ΤΔΕ

Άννα Μαστοράκου

Πρόεδρος Ιατρικού Συλλόγου Πατρών

Παναγιώτης Τσώνης

Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος ΟΛΠΑ ΑΕ

Παναγιώτης Σκέντζος

Πρόεδρος Ομοσπονδίας Επαγγελματικών Βιοτεχνικών Εμπορικών Σωματείων Ν. Αχαΐας

 

Τετάρτη  16/12/2020: 18:00 – 20:00
Η ευφυΐα της προσαρμοστικότητας στην επικαιρότητα

Αναλυτικές πληροφορίες

Σοροπτιμιστικός Όμιλος Πάτρας «Δανιηλις»

Ομιλητές:

 • Χρήστος Γιανναράς, Ομότιμος Καθηγητής Φιλοσοφίας του Παντείου Πανεπιστημίου Αθηνών
 • Εβελίνα Μπάκιντα, Σύμβουλος Επιχειρήσεων σε θέματα Marketing και Ανάπτυξης, Ιδρύτρια ChicGreekGifts,Μέλος Σοροπτιμιστικού Ομίλου «Αρετούσα» (Ηράκλειο Κρήτης)
 • Δημήτριος Δρογίδης, Διδάκτορας Ιστορίας του Πανεπιστημίου της Σορβόννης, Συγγραφέας (Θεσσαλονίκη)
 • Χριστίνα Γαρίδη, ιδρύτρια Eudaimonia coaching, (Λονδίνο)
 • Χαρίκλεια Αναστασοπούλου, MSc Λογοπαθολόγος SLP/SLT, Medical Wellbeing executive coach (EMCC), μέλος Ομίλου ΔΑΝΙΗΛΙΣ
 • Σάντρα Σαββανή, εκπαιδευτικός φιλόλογος & θεολόγος, μέλος Ομίλου ΔΑΝΙΗΛΙΣ
 • Αρχιμανδρίτης Ίωνας Μούρτος, ορθόδοξη εκκλησία Ταϊβάν
 • Τάκης Παπαδόπουλος, δικηγόρος, πρόεδρος Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδος
 • Μερόπη Ορφανού, πρόεδρος Σοροπτιμιστικής Ένωσης Ελλάδος 2020-2022 (Θεσσαλονίκη)

Στην εκδήλωση θα προβληθεί video με παρέμβαση του Enrique Viguera, πρέσβη της Ισπανίας στην Ελλάδα.

Συντονίστρια:

 • Ελένη Γκέκα, οικονομολόγος ΜΒΑ, εκπαιδευτικός, πρόεδρος Σοροπτιμιστικού Ομίλου Πάτρας ΔΑΝΙΗΛΙΣ

Χρήστος Γιανναράς

Ομότιμος Καθηγητής Φιλοσοφίας του Παντείου Πανεπιστημίου Αθηνών

Εβελίνα Μπάκιντα

Σύμβουλος Επιχειρήσεων σε θέματα Marketing και Ανάπτυξης, Ιδρύτρια ChicGreekGifts, (Ηράκλειο Κρήτης)

Δημήτριος Δρογίδης

Διδάκτορας Ιστορίας του Πανεπιστημίου της Σορβόννης, Συγγραφέας (Θεσσαλονίκη)

Χριστίνα Γαρίδη

Ιδρύτρια Eudaimonia coaching, (Λονδίνο)

Χαρίκλεια Αναστασοπούλου

MSc Λογοπαθολόγος SLP/SLT, Medical Wellbeing executive coach (EMCC), μέλος Ομίλου ΔΑΝΙΗΛΙΣ

Σάντρα Σαββανή

Εκπαιδευτικός φιλόλογος & θεολόγος, μέλος Ομίλου ΔΑΝΙΗΛΙΣ

Ίωνας Μούρτος

Αρχιμανδρίτης, ορθόδοξη εκκλησία Ταϊβάν

Τάκης Παπαδόπουλος

Δικηγόρος, πρόεδρος Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδος

Μερόπη Ορφανού

Πρόεδρος Σοροπτιμιστικής Ένωσης Ελλάδος 2020-2022 (Θεσσαλονίκη)

Enrique Viguera

Πρέσβης της Ισπανίας στην Ελλάδα

Ελένη Γκέκα

Οικονομολόγος ΜΒΑ, εκπαιδευτικός, πρόεδρος Σοροπτιμιστικού Ομίλου Πάτρας ΔΑΝΙΗΛΙΣ

 

Παρασκευή  18/12/2020: 12:00 – 14:00
Οι Ευρωπαϊκές πολιτικές για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας και ο αντίκτυπος τους στην περιφερειακή οικονομία

Αναλυτικές πληροφορίες

Europe Direct Π.Δ.Ε.

Ομιλητές:

 • Ιωάννης Ψυχάρης, Καθηγητής Περιφερειακής Οικονομικής Ανάλυσης του Τμήματος του Παντείου Πανεπιστημίου
 • Σταύρος Καλόγνωμος, Εκτελεστικός Γραμματέας της Επιτροπής Βαλκανίων και Ευξείνου Πόντου, Διάσκεψη Παρακτίων Περιφερειών της Ευρώπης (CPMR)
 • Κωνσταντίνος Αγραπιδάς, Γενικός Διευθυντής Εργασιακών, Υγείας Ασφάλειας και Ένταξης στην Εργασία, Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων,
 • Νίκος Γιαννής, στέλεχος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
 • Πέτρος Μαντάς, Πρόεδρος ΠΑ.Σ.Ε.ΒΙ.ΠΕ
 • Εφη Σιαΐνη, Πρόεδρος Ομοσπονδίας Ελληνικών Συνδέσμων Νέων Επιχειρηματιών Ελλάδος (ΙΟΕΣΥΝΕ)

Συντονιστής:

 • Φωκίων Ζαΐμης, Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικό-τητας Έρευνας και Καινοτομίας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

Ιωάννης Ψυχάρης

Καθηγητής Περιφερειακής Οικονομικής Ανάλυσης του Τμήματος του Παντείου Πανεπιστημίου

Σταύρος Καλόγνωμος

Εκτελεστικός Γραμματέας της Επιτροπής Βαλκανίων και Ευξείνου Πόντου, Διάσκεψη Παρακτίων Περιφερειών της Ευρώπης (CPMR)

Κωνσταντίνος Αγραπιδάς

Γενικός Διευθυντής Εργασιακών, Υγείας Ασφάλειας και Ένταξης στην Εργασία, Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων,

Νίκος Γιαννής

Στέλεχος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Πέτρος Μαντάς

Πρόεδρος ΠΑ.Σ.Ε.ΒΙ.ΠΕ.

Εφη Σιαΐνη

Πρόεδρος Ομοσπονδίας Ελληνικών Συνδέσμων Νέων Επιχειρηματιών Ελλάδος (ΙΟΕΣΥΝΕ)

Φωκίων Ζαΐμης

Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικό-τητας Έρευνας και Καινοτομίας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

 

Σάββατο  19/12/2020: 18:00 – 20:00
Τηλεργασία: Η Νέα Πραγματικότητα

Αναλυτικές πληροφορίες

Νομαρχιακή Επιτροπή Ανασυγκρότησης Αχαΐας του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία

Ομιλητές:

 • Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου, Βουλευτής Β1 Βόρειου Τομέα Αθηνών, Τομεάρχης Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων της Κ.Ο. ΣΥΡΙΖΑ -Προοδευτική Συμμαχία
 • Κώστας Αρβανίτης, Ευρωβουλευτής ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία και μέλος της Ευρωομάδας της Αριστεράς (GUE/NGL), μέλος της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων (EMPL) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
 • Αντώνης Μπόγρης, Καθηγητής Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών, Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής
 • Κώστας Τηλιγάδας, Γενικός Γραμματέας της Ομοσπονδίας Υπαλλήλων ΟΑΕΔ
 • Σταυρούλα Παπαδημητρίου, Επιθεωρήτρια Εργασίας, μέλος του ΓΣ της ΑΔΕΔΥ (εκλεγμένη με την παράταξη της ΕΑΕΚ), μέλος στη Γραμματεία Ισότητας της ΑΔΕΔΥ

Στη συζήτηση παρεμβαίνουν οι:

 • Σία Αναγνωστοπούλου, Βουλευτής Αχαΐας, Τομεάρχης Πολιτισμού και Αθλητισμού της Κ.Ο του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία
 • Κώστας Μάρκου, Βουλευτής Αχαΐας

Τη συζήτηση θα συντονίσει ο δημοσιογράφος Θάνος Χριστακόπουλος.

Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου

Βουλευτής Β1 Βόρειου Τομέα Αθηνών, Τομεάρχης Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων της Κ.Ο. ΣΥΡΙΖΑ -Προοδευτική Συμμαχία

Κώστας Αρβανίτης

Ευρωβουλευτής ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία και μέλος της Ευρωομάδας της Αριστεράς (GUE/NGL), μέλος της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων (EMPL) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Αντώνης Μπόγρης

Καθηγητής Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών, Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

Κώστας Τηλιγάδας

Γενικός Γραμματέας της Ομοσπονδίας Υπαλλήλων ΟΑΕΔ

Σταυρούλα Παπαδημητρίου

Επιθεωρήτρια Εργασίας, μέλος του ΓΣ της ΑΔΕΔΥ (εκλεγμένη με την παράταξη της ΕΑΕΚ) , μέλος στη Γραμματεία Ισότητας της ΑΔΕΔΥ

Αθανασία (Σία) Αναγνωστοπούλου

Βουλευτής Αχαΐας, Τομεάρχης Πολιτισμού και Αθλητισμού της Κ.Ο του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία

Κώστας Μάρκου

Βουλευτής Αχαΐας

 

Ομιλητές

Enrique Viguera

Πρέσβης της Ισπανίας στην Ελλάδα

Κωνσταντίνος Αγραπιδάς

Γενικός Διευθυντής Εργασιακών, Υγείας Ασφάλειας και Ένταξης στην Εργασία, Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων,

Κυριακή Αθανασιάδη

Δικηγόρος, Πρόεδρος της (Ε.Ι.Α.Ν.Α), Ειδική Γραμματέας της Π.ΟΜ.ΙΔ.Α.

Βασίλης Αϊβαλής

Eκτελεστικός Διευθυντής Διαχειριστικής Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων

Χρήστος Αλεξάκος

Εντεταλμένος Ερευνητής Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων

Τρύφων Αλεξιάδης

Πρ. Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών, Αναπληρωτής Τομεάρχης Οικονομικών ΣΥΡΙΖΑ - Βουλευτής Β' Πειραιά

Χριστίνα Αλεξοπούλου

Βουλευτής Αχαΐας ΝΔ

Αθανασία (Σία) Αναγνωστοπούλου

Βουλευτής Αχαΐας ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία

Δημήτρης Αναστασόπουλος

Δικηγόρος, ΜΔ Ποινικών Επιστημών, Πρόεδρος Ε.Ε.Ν. e-Θέμις, Σύμβουλος ΔΣΑ

Γιώργος Αναστασόπουλος

Αντιπροέδρος του Αμερικανικού φορέα Διαπίστευσης IAS-International Accreditation Service

Χαρίκλεια Αναστασοπούλου

MSc Λογοπαθολόγος SLP/SLT, Medical Wellbeing executive coach (EMCC), μέλος Ομίλου ΔΑΝΙΗΛΙΣ

Γιώργος Ανδρέου

Συνθέτης

Κώστας Αρβανίτης

Ευρωβουλευτής ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία και μέλος της Ευρωομάδας της Αριστεράς (GUE/NGL), μέλος της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων (EMPL) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Κορίνα Ατσοπάρδη

Βιολόγος -Υποψήφια PhD Τμήματος Φαρμακευτικής Πανεπιστημίου Πατρών

Γιώργος Βαγενάς

Πρόεδρος ΟΕΣΠ

Αναστάσιος Βάππας

Δικηγόρος Α.Π., Γενικός Γραμματεύς ΠΟΜΙΔΑ

Εύη Βεργοπούλου

Μέλος Τοπικής Διοίκησης Οικονομικού Επιμελητηρίου Β/Δ Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδος

Νεκτάριος Βιδάκης

καθ., Εργαστήριο Μηχανολογίας Ακριβείας, Αντίστροφης Μηχανικής και Εμβιομηχανικής, Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Ευάγγελος Βλάχος

Εντεταλμένος Ερευνητής Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων

Πέτρος Γανός

Προϊστάμενος Τμήματος Σχεδιασμού και Μελετών Δήμος Πατρέων

Χριστίνα Γαρίδη

Ιδρύτρια Eudaimonia coaching, (Λονδίνο)

Γιάννης Γαροφαλάκης

Καθηγητής, Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής

Γιάννης Γεωργακάκης

Τακτικό Mέλος της Εταιρείας Ελλήνων Θεατρικών Συγγραφέων-Ιδρυτικό Μέλος και Σκηνοθέτης Ερασιτεχνικού Σχήματος Πάτρας "Ρεφενέ"

Άδωνις Γεωργιάδης

Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων

Ευάγγελος Γεωργίου

Εκπρόσωπος της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

Χρήστος Γιανναράς

Ομότιμος Καθηγητής Φιλοσοφίας του Παντείου Πανεπιστημίου Αθηνών

Νίκος Γιαννής

Στέλεχος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Λευτέρης Γιοβανίδης

Θεατρικός Σκηνοθέτης

Ελένη Γκέκα

Οικονομολόγος ΜΒΑ, εκπαιδευτικός, πρόεδρος Σοροπτιμιστικού Ομίλου Πάτρας ΔΑΝΙΗΛΙΣ

Δημήτρης Γκίκας

IT Engineer/ Digital Marketing Expert. Digital Marketing Director@Oweb Digital Experience, Researcher, University of Patras

Βασίλειος Γκοτσούλιας

Υπεύθυνος τμήματος Πληροφόρησης & Δημοσιότητας Διαχειριστικής Ευρωπαϊκών προγραμμάτων

Βασίλειος Γοργούλης

Καθηγητής ΕΚΠΑ

Ελένη Γραμματικοπούλου

Επικοινωνία της Επιστήμης / υπεύθυνη της ομάδας Science Reactors

Παναγιώτης Δημόπουλος

Καθηγητής Τμ. Βιολογίας, Παν. Πατρών

Βασίλειος Διγαλάκης

Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων

Δημήτριος Δρογίδης

Διδάκτορας Ιστορίας του Πανεπιστημίου της Σορβόννης, Συγγραφέας (Θεσσαλονίκη)

Στάθης Ευσταθόπουλος

Αντιπρόεδρος Ακαδημαϊκών Θεμάτων ΕΑΠ, Καθηγητής Ιατρικής Φυσικής, Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Φωκίων Ζαΐμης

Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικό-τητας Έρευνας και Καινοτομίας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

Κωνσταντία Ζαρκογιάννη

Δρ., Καθηγήτρια ΕΜΠ

Κώστας Ζαφειρόπουλος

Πρόεδρος ΕΕΣΠ

Ερμής Ζαχαρόπουλος

Πληροφορικός παρουσιαστής

Βάγια Ζεππάτου

Μουσικολόγος – καλλιτεχνική διευθύντρια της Ορχήστρας Νυχτών Εγχόρδων «Θανάσης Τσιπινάκης»

Αθανάσιος Ζούπας

Πρόεδρος Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών

Οδυσσέας Ζώρας

Πρόεδρος ΕΑΠ, τ. Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κρήτης

Ιωάννης Ηλιόπουλος

Αναπληρωτής Καθηγητής, Διευθυντής ΜΕΤ ΠΠ & Πένυ Θεολόγη-Γκούτη, Υπεύθυνη ΜΕΤ ΠΠ

Μαρία Θέμελη

Αν. Καθηγήτρια, University medical centers, Amsterdam

Προκόπης Θεοδωρίδης

Αναπλ. Καθηγητής Μάρκετινγκ, Πρόεδρος Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων, Πανεπιστήμιο Πατρών

Αθανάσιος Θεοδωρόπουλος

Εκπρόσωπος Συλλόγου προστασίας Υγείας και Περιβάλλοντος περιοχής Κ.Υ. Χαλανδρίτσας

Έλενα Καλημέρη

Νομικός – community manager impact hub Athens

Θέμος Κάλλος

Founders Metamaterial Technologies Inc. / CEO, CSO

Αθανάσιος Καλογεράς

Διευθυντής Ερευνών Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων

Ανδρέας Καλογερόπουλος

Υπεύθυνος δράσεων ΠΕΠ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Σταύρος Καλόγνωμος

Εκτελεστικός Γραμματέας της Επιτροπής Βαλκανίων και Ευξείνου Πόντου, Διάσκεψη Παρακτίων Περιφερειών της Ευρώπης (CPMR)

Γεώργιος Κανέλλης

Εκπρόσωπος Οικολογικής Κίνησης Πάτρας (ΟΙΚΙΠΑ )

Νίκος Καραθανασόπουλος

Βουλευτής του ΚΚΕ

Κωνσταντίνος Καραμάνης

Αντιπρόεδρος Έρευνας ΕΑΠ, Αν Καθηγητής Οικονομικών, Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Αντωνία Καραμολέγκου

Γλωσσολόγος

Διονύσης Καρατζάς

Φιλόλογος, Ποιητής

Σέργιος Κατσαρός

BIOPIX-T

Νίκος Κεχαγιόγλου

Ασφαλιστής, Υπεύθυνος Προγράμματος Ασφάλισης Κτιρίων Μελών ΠΟΜΙΔΑ

Γιάννης Κοντογιάννης

Αστροφυσικός

Βασίλης Κοσμόπουλος

Σκηνοθέτης - Παραγωγός

Δημήτρης Κουρέτας

Καθηγητής Φυσιολογίας Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Δημήτρης Κουτσιούλης

Διευθύνων Σύμβουλος EnzyQuest

Άλκης Κωφός

Φοροτεχνικός Σύμβουλος ΠΟΜΙΔΑ

Νίκος Λάγιος

COO Looper IKE

Σταματία Λαΐδου

Βιολόγος, Υποψήφια Διδάκτωρ ΑΠΘ, ερευνήτρια Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών | Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης, ΙΝΕΒ/ΕΚΕΤΑ

Άρης Λάλος

Κύριος Ερευνητής Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων

Μαρία Μακρή

Προϊσταμένη Τμήματος Τεχνικών Εφαρμογών Διεύθυνση Βιομηχανίας, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος

Άρης Μαμασιούλας

Εκπρόσωπος της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

Πέτρος Μαντάς

Πρόεδρος ΠΑ.Σ.Ε.ΒΙ.ΠΕ.

Ιωάννης Μαρδίκης

Διευθυντής Ινστιτούτο Κυκλικής Οικονομίας και Κλιματικής Αλλαγής

Κώστας Μάρκου

Βουλευτής Αχαΐας

Πλάτων Μαρλαφέκας

Πρόεδρος Επιμελητηρίου Αχαΐας

Άννα Μαστοράκου

Πρόεδρος Ιατρικού Συλλόγου Πατρών

Γιώργος Μήτσαινας

Λέκτορας, Τμ. Βιολογίας, Παν/μιο Πατρών

Αντώνης Μουζάκης

Οικονομολόγος, Λογιστής, Φοροτεχνικός

Ίωνας Μούρτος

Αρχιμανδρίτης, ορθόδοξη εκκλησία Ταϊβάν

Εβελίνα Μπάκιντα

Σύμβουλος Επιχειρήσεων σε θέματα Marketing και Ανάπτυξης, Ιδρύτρια ChicGreekGifts, (Ηράκλειο Κρήτης)

Κλεομένης Μπάρλος

Πρόεδρος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδας, Ομότιμος Καθηγητής Παν. Πατρών

Αναστασία Μπαρμπούνη

Καθηγήτρια Δημόσιας Υγείας και Πρόληψης Νόσων του Τμήματος Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας ,Σχολή Δημόσιας Υγείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

Τζέριες Μπεσαράτ

CEO Looper IKE

Αντώνης Μπόγρης

Καθηγητής Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών, Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

Χαράλαμπος Μπονάνος

Αντιπεριφερειάρχης Αχαΐας, Υπεύθυνος για θέματα δημόσιας υγείας της Π.Δ.Ε.

Χρήστος Μπούρας

Πρύτανης Πανεπιστημίου Πατρών

Γεώργιος Μυλωνάς

Κύριος Ερευνητής Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων

Αναστάσιος Νικολακόπουλος

Ειδ. Γραμματέας Εμπορικού και Εισαγωγικού Συλλόγου Πατρών

Γιώργος Νικόπουλος

Δικηγόρος παρ' Αρείω Πάγω

Σταύρος Νούσιας

Ερευνητικός Συνεργάτης Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων

Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου

Βουλευτής Β1 Βόρειου Τομέα Αθηνών, Τομεάρχης Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων της Κ.Ο. ΣΥΡΙΖΑ -Προοδευτική Συμμαχία

Χρήστος Ξουρής

Gaia Robotics

Μερόπη Ορφανού

Πρόεδρος Σοροπτιμιστικής Ένωσης Ελλάδος 2020-2022 (Θεσσαλονίκη)

Χρήστος Ουζούνης

Καθηγητής ΑΠΘ και CSO DNASequence SRL

Γεώργιος Παλαμάρης

Εκπρόσωπος Εξωραϊστικού Συλλόγου Πύργου Κορινθίας «Ο ΕΡΜΗΣ»

Μαρία Πανίτσα

Επίκ, Καθηγήτρια Τμ. Βιολογίας, Παν. Πατρών

Δημήτρης Πανόπουλος

Προϊστάμενος Τμήματος Έρευνας και Τεκμηρίωσης Αγοράς Εργασίας Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

Δημήτρης Παπαγεωργίου

Φυσικός

Σταυρούλα Παπαδημητρίου

Επιθεωρήτρια Εργασίας, μέλος του ΓΣ της ΑΔΕΔΥ (εκλεγμένη με την παράταξη της ΕΑΕΚ) , μέλος στη Γραμματεία Ισότητας της ΑΔΕΔΥ

Αθανάσιος Παπαδόπουλος

Πρόεδρος Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Δυτικής Ελλάδος. Δήμαρχος Καλαβρύτων

Τάκης Παπαδόπουλος

Δικηγόρος, πρόεδρος Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδος

Νικόλαος Παπάκος

τ. Πρόεδρος Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών, μέλος του Δ.Σ της Ε.Ι.Α.Ν.Α.

Γιώργος Παπανδρέου

Πρώην Πρωθυπουργός

Ιωάννης Παπαντωνίου

Ερευνητής του Ινστιτούτου Επιστημών Χημικής Μηχανικής, ΙΤΕ Πάτρας Επισκέπτης καθηγητής KULeuven

Γιώργος Παππάς

Οικονομολόγος - Πρόεδρος οικονομικού επιμελητήριου Δυτικής Ελλάδας

Στράτος Παραδιάς

Δικηγόρος Α.Π., Πρόεδρος της Π.ΟΜ.ΙΔ.Α και της Διεθνούς Ενώσεως Ιδιοκτητών Ακινήτων (UIPI)

Κώστας Πελετίδης

Δήμαρχος Πατρέων

Κώστας Περιστέρης

Γιατρός/γυναικολόγος

Μάρκος Πετούσης

επικ. καθ., Εργαστήριο Μηχανολογίας Ακριβείας, Αντίστροφης Μηχανικής και Εμβιομηχανικής, Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Κωνσταντίνος Πουλάς

Αν. καθηγητής Βιοχημείας του Τμήματος Φαρμακευτικής Πανεπιστημίου Πατρών

Γιώργος Ρούσκας

Συμβολαιογράφος, Πρόεδρος Ελληνικής και Διεθνούς Ενώσεως Συμβολαιογράφων

Σάντρα Σαββανή

Εκπαιδευτικός φιλόλογος & θεολόγος, μέλος Ομίλου ΔΑΝΙΗΛΙΣ

Νίκος Σαραφόπουλος

Συγγραφέας – Ερευνητής

Φίλιππος Σαχινίδης

Πρ. Υπουργός Οικονομικών, Μέλος Εκτελεστικού Πολιτικού Συμβουλίου Κινήματος Αλλαγής

Δημήτριος Σερπάνος

Διευθυντής Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων

Εφη Σιαΐνη

Πρόεδρος Ομοσπονδίας Ελληνικών Συνδέσμων Νέων Επιχειρηματιών Ελλάδος (ΙΟΕΣΥΝΕ)

Δημήτρης Σκάλκος

Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Επενδύσεων & ΕΣΠΑ

Παναγιώτης Σκέντζος

Πρόεδρος Ομοσπονδίας Επαγγελματικών Βιοτεχνικών Εμπορικών Σωματείων Ν. Αχαΐας

Θόδωρος Σκυλακάκης

Αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών

Σταύρος Σολωμός

Καλλιτεχνικός Διευθυντής της Πολυφωνικής Χορωδίας Πάτρας

Βασίλειος-Πέτρος Σπανάκης

Βουλευτής Νοτίου Τομέα Β' Αθηνών ΝΔ

Τάσος Σπηλιόπουλος

Δικηγόρος Πατρών, Αντιπρόεδρος Ε.Ε.Ν. e- Θέμις

Μαρία Σπυράκη

Ευρωβουλευτής

Χρυσόστομος Στύλιος

Καθηγητής, Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων - Διευθυντής στο εργαστήριο Γνώσης και Ευφυούς Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Νίκος Ταγαράς

Υφυπουργός Περιβάλλοντος & Ενέργειας, Βουλευτής Κορινθίας

Διονύσης Τεμπονέρας

Νομικός - Εργατολόγος

Κώστας Τηλιγάδας

Γενικός Γραμματέας της Ομοσπονδίας Υπαλλήλων ΟΑΕΔ

Άγγελος Τσιγκρής

Δικηγόρος, Βουλευτής Ν.Δ.

Ανδρέας Τσιλίρας

Πολιτιστικός Διαχειριστής, Συνιδρυτής «Mosaic//Πολιτισμός και Δημιουργικότητα»

Γεώργιος Τσίρης

Β’ Αντιπρόεδρος Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών

Κωνσταντίνος Τσουτσοπλίδης

Επικεφαλής του Γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα

Παναγιώτης Τσώνης

Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος ΟΛΠΑ ΑΕ

Νεκτάριος Φαρμάκης

Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας

Κώστας Χαϊδούτης

Δικηγόρος, Αντιπρόεδρος ΠΟΜΙΔΑ & Πρόεδρος Ένωσης Ιδιοκτητών Θεσσαλονίκης

Σπύρος Χαριτάτος

Δημοσιογράφος

κ.κ. Χρυσόστομος

Μητροπολίτης Πατρών

Ιωάννης Ψυχάρης

Καθηγητής Περιφερειακής Οικονομικής Ανάλυσης του Τμήματος του Παντείου Πανεπιστημίου

Βίντεο

23o Forum Ανάπτυξης | ΙΝΒΙΣ - Ψηφιακή Καινοτομία και Ευφυΐα | 23.11.2020

23o FORUM ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2020 | Βραδιά του Ερευνητή - Αστρονομική Εταιρεία Πάτρας "Ωρίων”

23o Forum Ανάπτυξης - Βραδιά Ερευνητή | Παρουσίαση της δραστηριότητας των Μουσείων του Πανεπ.Πατρών

23o Forum Ανάπτυξης | Βραδιά του Ερευνητή - Ερευνώντας την Covid-19

Η συμβολή της ελληνικής ερευνητικής κοινότητας στην μάχη κατά της COVID-19

Βραδιά του Ερευνητή 2020 | Science Reactors - Διαδικτυακή παράσταση Standup Science

23o Forum Ανάπτυξης | Looper I.K.E : Ψηφιακός μετασχηματισμός - Εφαρμογές, ΙΟΤ και Αυτοματισμοί

23o Forum Ανάπτυξης | Covid & post Covid-19. Η επόμενη μέρα μετά την πανδημία

23o Forum Ανάπτυξης| Nέα δεδομένα για την Ακίνητη Περιουσία σε συνδυασμό & με την πανδημία Covid-19

23o Forum Ανάπτυξης | Ο Πολιτισμός την "επόμενη ημέρα" μετά την Covid-19

23o Forum Ανάπτυξης | Η προσαρμογή της Δικαιοσύνης, ως μοχλός ανάπτυξης για την μετά covid εποχή

23ο Forum Ανάπτυξης | Την επόμενη μέρα της πανδημίας Covid-19 τι ;

23ο Forum Ανάπτυξης | Οι Επιπτώσεις της Πανδημίας στην Οικονομία - Προτάσεις για την επόμενη μέρα

23ο Forum Ανάπτυξης| Νηρέας-Ένωση προστασίας φυσικού & πολιτιστικού περιβ/ντος Κορινθιακού-Πατραϊκού

23ο Forum Ανάπτυξης | Οι πολιτικές της Ε.Ε. για τη στήριξη της δημόσιας υγείας

Ε.Α.Π: Σύνδεση των Πανεπιστημίων με την πραγματική οικονομία, τη βιομηχανία & την αγορά εργασίας

23ο Forum Ανάπτυξης | Διαχειριστική : Παρουσίαση της δράσης «Σύγχρονη Μεταποίηση στη Δυτική Ελλάδα»

Στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα 2014-2020»

23ο Forum Ανάπτυξης | Επίσημη Εκδήλωση Διοργανωτών

23ο Forum Ανάπτυξης | Σοροπτιμιστικός Όμιλος Πάτρας «Δανιηλίς»

"Η ευφυΐα της προσαρμοστικότητας στην επικαιρότητα ''

23ο Forum Ανάπτυξης | Οι Ευρωπαϊκές πολιτικές για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας

Οι Ευρωπαϊκές πολιτικές για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας και ο αντίκτυπος τους στην περιφερειακή οικονομία

23ο Forum Ανάπτυξης | Νομαρχιακή Επιτροπή Ανασυγκρότησης ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία Αχαΐας

“Τηλεργασία: Η Νέα Πραγματικότητα”

23o FORUM ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΧΟΡΗΓΟΙ 23ου FORUM ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2020

Συνδιοργάνωση

 

Χορηγοί

 

Με την υποστήριξη

 

Χορηγοί επικοινωνίας

Επικοινωνία


loader
ΕΣΠΑ