Σάββατο  12/12/2020: 11:00 – 13:00

Παρουσίαση της δράσης «Σύγχρονη Μεταποίηση στη Δυτική Ελλάδα» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα 2014-2020»

Διαχειριστική Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Δυτικής Ελλάδος – Πελοποννήσου - Ηπείρου & Ιονίων Νήσων

Ομιλητές:

  • Πλάτων Μαρλαφέκας, Πρόεδρος Διαχειριστικής Ευρωπαϊκών προγραμμάτων, Πρόεδρος Επιμελητηρίου Αχαΐας.
  • Βασίλης Αϊβαλής, Εκτελεστικός Διευθυντής Διαχειριστικής Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
  • Ανδρέας Καλογερόπουλος, Υπεύθυνος δράσεων ΠΕΠ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
  • Άρης Μαμασιούλας, Εκπρόσωπος της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
  • Ευάγγελος Γεωργίου, Εκπρόσωπος της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

Συντονιστής:

  • Βασίλειος Γκοτσούλιας, Υπεύθυνος τμήματος Πληροφόρησης & Δημοσιότητας Διαχειριστικής Ευρωπαϊκών προγραμμάτων

Ομιλητές

Πλάτων Μαρλαφέκας

Πρόεδρος Διαχειριστικής Ευρωπαϊκών προγραμμάτων, Πρόεδρος Επιμελητηρίου Αχαΐας

Βασίλης Αϊβαλής

Eκτελεστικός Διευθυντής Διαχειριστικής Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων

Ανδρέας Καλογερόπουλος

Υπεύθυνος δράσεων ΠΕΠ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Άρης Μαμασιούλας

Εκπρόσωπος της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

Ευάγγελος Γεωργίου

Εκπρόσωπος της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

Βασίλειος Γκοτσούλιας

Υπεύθυνος τμήματος Πληροφόρησης & Δημοσιότητας Διαχειριστικής Ευρωπαϊκών προγραμμάτων

Συνδιοργάνωση

 

Με την υποστήριξη

 

Χορηγοί

 

Χορηγοί επικοινωνίας

Επικοινωνία


loader