Δευτέρα  13/12/2021: 12:00 – 14:00

Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων (ΙΝΒΙΣ): «4η Βιομηχανική Επανάσταση και Κυκλική Οικονομία» (Digital εκδήλωση)

Ομιλητές:

  • Λάμπρος Δημητρογιάννης, Αντιπεριφερειάρχης Ενέργειας, Περιβάλλοντος, Φυσικών Πόρων και Χωροταξίας, ΠΔΕ - Θέμα: «Κυκλική Οικονομία και Ενεργειακές Κοινότητες στην ΠΔΕ»
  • Αθανάσιος Καλογεράς, Διευθυντής Ερευνών ΙΝΒΙΣ - Θέμα: «Περιοχές εφαρμογής της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης με επίπτωση στην Κυκλική Οικονομία»
  • Αλεξία Σπυριδωνίδου, Circular Clima Institute, EPLO - Θέμα: «Μετασχηματισμός της οικονομίας από γραμμική σε κυκλική. Η μεγάλη ευκαιρία»
  • Μαρία Ξύγκα, Ινσττιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «Διόφαντος» - Θέμα: «Η συνεισφορά της Ανοικτής Καινοτομίας στην Κυκλική Οικονομία και την Περιφερειακή Ανάπτυξη»
  • Γεώργιος Μυλωνάς, Κύριος Ερευνητής ΙΝΒΙΣ - Θέμα: «Κυκλική Οικονομία, Τεχνητή Νοημοσύνη και Τέχνη»

Συντονιστής:

Χρυσόστομος Στύλιος, Διευθυντής ΙΝΒΙΣ

Ομιλητές

Λάμπρος Δημητρογιάννης

Αντιπεριφερειάρχης Ενέργειας, Περιβάλλοντος, Φυσικών Πόρων και Χωροταξίας, ΠΔΕ

Αθανάσιος Καλογεράς

Διευθυντής Ερευνών ΙΝΒΙΣ

Αλεξία Σπυριδωνίδου

Circular Clima Institute, EPLO

Μαρία Ξύγκα

Ινσττιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «Διόφαντος»

Γεώργιος Μυλωνάς

Κύριος Ερευνητής ΙΝΒΙΣ

Χρυσόστομος Στύλιος

Διευθυντής ΙΝΒΙΣ

Συνδιοργάνωση

 

Χορηγοί

 

Με την υποστήριξη

 

Χορηγοί επικοινωνίας

Επικοινωνία


loader
ΕΣΠΑ