Διαδικτυακά Αναμένεται

24o Forum Ανάπτυξης - οργάνωση Σύμβουλος Επιχειρήσεων

λίγα λόγια για το συνέδριο

Το 24ο Forum Ανάπτυξης προγραμματίζεται για το προσεχή Νοέμβριο- Δεκέμβριο και οι διοργανωτές του προετοιμάζονται να πραγματοποιήσουν τις εργασίες του τόσο με φυσικό τρόπο όσο και σε ψηφιακή μορφή.Η τελική μορφή του αρχαιότερου και σημαντικότερου αναπτυξιακού πολυσυνεδρίου της Δυτικής Ελλάδος θα καθοριστεί από τις υγειονομικές συνθήκες της χειμερινής περιόδου. Ήδη όμως η δίχρονη συμπόρευσή των διοργανωτών με την πανδημία και η σταθερή παρουσία τους με συνεχείς και πολυσχιδείς δράσεις στο πλαίσιο του Δικτύου Forum Ανάπτυξης, έχουν δημιουργήσει την ανάλογη τεχνογνωσία για αποτελεσματικές δράσεις υπό οποιεσδήποτε συνθήκες. Και όλα αυτά έχοντας αναπτύξει τα κατάλληλα τεχνολογικά εργαλεία και κορυφαίες συνεργασίες.

Η «επόμενη ημέρα της πανδημίας» που με ιδιαίτερη επιτυχία αναδείχθηκε από δεκάδες εκλεκτούς ομιλητές στις περσινές εκδηλώσεις, με αποτέλεσμα το θέμα αυτό να είναι κυρίαρχο στο δημόσιο διάλογο για μεγάλο διάστημα, θα έχει ως φυσιολογική συνέχεια στις εκδηλώσεις του φετινού 24ου Forum Ανάπτυξης την αναζήτηση των αναγκαίων «υλικών» που θα μας οδηγήσουν σε ένα πιο στέρεο και βέβαιο μέλλον.

Κεντρική Θεματική Ενότητα του 24ου Forum Ανάπτυξης

«Χτίζοντας το αύριο»

είναι το φετινό κεντρικό θέμα του 24ου Forum Ανάπτυξης.

Έχοντας ήδη από πολύ νωρίς ξεκινήσει την προετοιμασία των εκδηλώσεων, κωδικοποιούνται μέσα από συναντήσεις με φορείς και ειδικούς οι επιμέρους κεντρικές ενότητες, τα «υλικά του Αύριο».

Ορισμένες από αυτές τις ενότητες, που συμπληρώνονται με δυναμικό τρόπο στη φάση της προετοιμασίας είναι:

 • O ρόλος του 5G σε όλες τις δραστηριότητες
 • Η τελική μορφή συνεργασίας του Δημόσιου με τον Ιδιωτικό Τομέα
 • Η θωράκιση από μείζονες υγειονομικές κρίσεις
 • Ο ρόλος της Κυκλικής Οικονομίας
 • Ο ρόλος των νέων μορφών Ενέργειας (Ηλεκτροκίνηση, Υδρογόνο ως καύσιμο κλπ)
 • Ο ρόλος της Παιδείας και της Έρευνας
 • Ο Πολιτισμός ως βασική πρώτη ύλη στην οικοδόμηση του «Αύριο»
 • Οι νέες μορφές κοινωνικής οργάνωσης στην εποχή του internet και των δεδομένων της υγειονομικής κρίσης
 • Ποια η Ελληνική Προστιθέμενη Αξία στο «Αύριο».

a few words about the conference

The 24th Development Forum is scheduled for this November-December and its organizers are preparing to carry out its work whether this takes place in-person or virtually.

The final form of the oldest and most important development conference in Western Greece will be determined by the health conditions during this winter season. However, the organizers have been dealing with the pandemic for two years, and their constant presence with continuous and diverse actions within the Development Forum Network have created the appropriate know-how for effective actions under any circumstances. And all this, of course, while having developed the appropriate technological tools and top collaborations.

The "Pandemic’s Next Day", which was successfully highlighted by dozens of our distinguished speakers at last year's events, has resulted in this issue dominating the public debate for a long time. As a result, in this year's 24th Development Forum we will continue our events in order to search for necessary tools that will lead us to a more solid and secure future.

Main Thematic Unit of the 24th Development Forum

"Building Our Future"

is the main theme of this year's 24th Development Forum.

 

Having already started the preparation of the events from a very early stage this year, the individual main units, the "Tools for Tomorrow", have been coordinated and developed through meetings with institutions and experts.

 

Some of these modules, which are dynamically completed in the preparation phase are:

 • The role of 5G in all activities
 • The final form of cooperation of the Public with the Private Sector
 • Shielding from major health crises
 • The role of the Circular Economy
 • The role of new forms of Energy (Electricity, Hydrogen as fuel, etc.)
 • The role of Education and Research
 • Culture as a basic raw material in the construction of "Tomorrow"
 • The new forms of social organization in the age of the internet and the data of the health crisis
 • What is the Greek Added Value in "Tomorrow".

Ετικέτες

Επικοινωνία


loader