Τρίτη  07/12/2021: 12:00 – 14:00

Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων (ΙΤΥΕ): «Σχολικό Βιβλίο: Παρόν και Μέλλον»

Ομιλητές:

  • Δρ. Δημήτρης Σοφοτάσιος, ΙΤΥΕ - Θέμα: Σχολικό βιβλίο 2012-2021: 10 χρόνια καινοτομίας και προσφοράς στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση
  • Δρ. Πολυξένη Μπίλλα, Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) - Θέμα: Πολλαπλό βιβλίο: μια αλλαγή εκπαιδευτικού παραδείγματος
  • Δρ. Χρήστος Μανωλόπουλος, ΙΤΥΕ - Θέμα: Πολλαπλό σχολικό βιβλίο: Σχεδιασμός για την επόμενη δεκαετία
  • Καθ. Ζαχαρούλα Σμυρναίου, ΙΤΥΕ - Θέμα: Η ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού βασισμένη στην ενίσχυση των ικανοτήτων και δεξιοτήτων

Συντονιστής:

Δημήτρης Σερπάνος, Πρόεδρος Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων (ΙΤΥΕ)

Ομιλητές

Δημήτρης Σοφοτάσιος

ΙΤΥΕ

Πολυξένη Μπίλλα

Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ)

Χρήστος Μανωλόπουλος

ΙΤΥΕ

Ζαχαρούλα Σμυρναίου

ΙΤΥΕ

Δημήτρης Σερπάνος

Πρόεδρος Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων (ΙΤΥΕ)

Συνδιοργάνωση

 

Χορηγοί

 

Με την υποστήριξη

 

Χορηγοί επικοινωνίας

Επικοινωνία


loader
ΕΣΠΑ